Στις 17 Ιουνίου το πρώτο «βήμα» για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής – Το logistics project και τα οφέλη

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Στις 17 Ιουνίου το πρώτο «βήμα» για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής – Το logistics project και τα οφέλη
Έως τις 17 Ιουνίου 2024 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ. Ποιο είναι το project.

Έως τις 17 Ιουνίου 2024 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν προσφορές – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Το έργο της μετεγκατάστασης των μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα / Βοτανικού αφορά στην ανάπτυξη ενός «πράσινου» Επιχειρηματικού Πάρκου του ν.4982/2022 σε ακίνητο 450 στρ. περίπου, στην περιοχή «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής και στην παροχή οικονομικών κινήτρων συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προς τις εγκαταστημένες στην περιοχή του Ελαιώνα / Βοτανικού μεταφορικές επιχειρήσεις, για την μετεγκατάστασή τους στον νέο Πάρκο της Φυλής.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης εκτιμάται σε 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων. Επιπλέον εκτιμάται μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων άνω του 1δις από την υλοποίηση του έργου. Το έργο εκτιμάται ότι θα επιτρέψει τη μεταφορά μεγάλου αριθμού μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα για να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός.

Ο διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Η συνολική έκταση που προορίζεται για παραχώρηση είναι περίπου 412.000 τ.μ.

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και της παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.Παλιότερες εκτιμήσεις ανέβαζαν την αξία της σύμβασης στα επίπεδα των 200 έως και 250 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων), ενώ πρόσφατες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι 200 εταιρείες, από τις περίπου 400 συνολικά, φέρονται να έχουν ταχθεί υπέρ της μεταφοράς του.

Το έργο

Το έργο, σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη που «ανέβηκε» στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α2 στον κλάδο της αποθήκευσης και εφοδιαστικής - «logistics» στη θέση «ΣΠΗΛΙΕΣ» του Δήμου Φυλής Αττικής.

Ειδικότερα, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, μελετών και εργασιών, για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου και των τυχόν συνοδευτικών και λοιπών έργων όπως αυτά θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4982/2022 και των λοιπών κείμενων διατάξεων.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Δήμου Φυλής σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας σύγχρονος υποδοχέας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα αποτελέσει ένα σύγχρονο εθνικό κέντρο μεταφορών και «logistics» που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, από και προς την Αττική και όλες τις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα θα παρέχει ευκαιρίες ενσωμάτωσης πρόσθετων υπηρεσιών «logistics», υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, καθώς και συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες χρήσεις της απόφασης προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ωρίμασε και ολοκλήρωσε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την παραχώρηση του ακινήτου στο επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη φάση αφορά την ολοκλήρωση ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας.

Οι τουριστικές χρήσεις

Στις προβλεπόμενες χρήσεις γης του ακινήτου περιλαμβάνεται και η ειδική χρήση των τουριστικών καταλυμάτων – ξενοδοχείων, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου. Όπως φάνηκε στην προέγκριση του πολεοδομικού σχεδιασμού, το ακίνητο χωρίζεται σε δύο ζώνες, στη μία εκ των οποίων προστίθεται χρήση για τουριστικά καταλύματα, για χρήση από τους μεταφορείς. Ο επενδυτής εκτός από τον χώρο όπου θα εγκατασταθούν οι μεταφορικές επιχειρήσεις, για τον οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 80 στρ., μπορεί να αναπτύξει χρήσεις μεταφορών, διαμετακόμισης, εμπορικές, μεικτές, καθώς και αποθήκες ύψους ως 23 μέτρα.

Το προνομιακό ακίνητο

Με την υλοποίηση του Πάρκου στη Φυλή και, σε συνδυασμό με το έργο στο στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα θα εδραιωθεί ως κόμβος εφοδιαστικής αλυσίδας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ποιοτικότερες και ανταγωνιστικότερες μεταφορικές υπηρεσίες.

Το εν λόγω ακίνητο είναι προνομιούχο από άποψη εγγύτητας στον αστικό ιστό (της Αθήνας και του Πειραιά) καθώς επίσης και με βασικά δίκτυα (σιδηροδρομικό δίκτυο, κόμβο ΕΟ Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου με Αττική Οδό, Λιμένας Πειραιά, Λιμένας Ελευσίνας, Λιμένας Λαυρίου), καθώς επίσης και το Θριάσιο ΕΚ.

Επίσης, η ευρύτερη περιοχή διαθέτει εν γένει σημαντικές εκτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για δραστηριότητες logistics και βρίσκονται επί του μεγαλύτερου χερσαίου συγκοινωνιακού κόμβου της Αττικής, αφού από τον κόμβο Αττικής Οδού και Περιφερειακής Αιγάλεω διέρχεται και ο Σιδηροδρομικός Άξονας από Πελοπόννησο και ΣΣ Θριασίου προς Β. Ελλάδα και Ειδομένη-Προμαχώνα, όπως και η παρακαμπτήριος προς ΕΛΠΕ και Ικόνιο PCT-Cosco. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να δομηθούν σε οργανωμένους Υποδοχείς.

Στα οφέλη από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός των Εθνικών Logistics, με σημαντικά οφέλη για την Εθνική Οικονομία (σε βάθος χρόνου μείωση των τιμών καταναλωτή και ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας σε ξένες επενδύσεις). Ο νέος οργανωμένος υποδοχέας στον Δήμο Φυλής θα είναι περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και λειτουργικά από τους πλέον σύγχρονους στην ΕΕ, με διασύνδεση με σιδηρόδρομο και Αττική Οδό και δυνατότητα μείωσης του οδικού φορτίου στον άξονα Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Προβλέπεται η απομάκρυνση 4.000 φορτηγών ημερησίως από τον Κηφισό.

Η απομάκρυνση των μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα θα ανακουφίσει σημαντικά τον αυτοκινητόδρομο του Κηφισού μειώνοντας την συμφόρηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης, αναμένεται εξυγίανση της περιοχής του Βοτανικού, με τη δημιουργία άλλων χρήσεων και επενδύσεων, που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχή, αλλά και αναβάθμιση του Δήμου Φυλής και της Δυτική Αττικής εν γένει, αλλά και σημαντικά άμεσα έσοδα για τον Δήμο Φυλής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Noval Property (Viohalco): IPO τέλος Μαΐου με bonus μέρισμα – Το discount και οι «πράσινες» επενδύσεις

Μετρό: Τα σχέδια επεκτάσεων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και ο χρηματοδοτικός «γρίφος» 5 δισ. ευρώ

Ακίνητα: «Γρίφος» η εξασφάλιση φτηνής κατοικίας - Δεν «βλέπουν φως» οι Έλληνες

gazzetta
gazzetta reader insider insider