ΕΤΕπ: Νέο δάνειο 143 εκατ. ευρώ - Παρουσιάζει αποτελέσματα του 2023 για την Ελλάδα με συμφωνίες 2,5 δισ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΤΕπ: Νέο δάνειο 143 εκατ. ευρώ - Παρουσιάζει αποτελέσματα του 2023 για την Ελλάδα με συμφωνίες 2,5 δισ. ευρώ
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) θα επωφεληθεί από νέες επενδύσεις μέσω δανείου ύψους 143 εκατ. ευρώ. Η στήριξη της ΕΤΕπ αποσκοπεί στην ανάσχεση της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό και στη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για ερευνητές υψηλής ειδίκευσης. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμβάλλει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα όλης της Ελλάδας μέσω του δανείου ύψους 143 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος αποτελείται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματά του για την Ελλάδα, ανακοινώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις για ακόμα ένα έτος στη χώρα, καθώς η στήριξη για έργα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα και οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που υπογράφηκαν το 2023 ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ.

Η νέα επένδυση που ανακοινώθηκε στην Αθήνα σε ειδική τελετή στο υπουργείο Οικονομικών, η δεύτερη μετά το δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2016 για την έναρξη λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες Ε&Α που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αλλά και τις δυνατότητες καινοτομίας της χώρας, και θα προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους ερευνητές, αποτρέποντας τη διαρροή επιστημόνων στο εξωτερικό και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

«Ανακοινώνουμε σήμερα με μεγάλη χαρά αυτήν τη νέα σύμβαση χρηματοδότησης η οποία στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές αρχές για τη συνέχιση του σπουδαίου έργου που επιτελείται στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Πρόκειται για σημαντική συμφωνία, η οποία στηρίζει τις δραστηριότητες Ε&Α που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και έχει καίρια σημασία για την Ελλάδα καθώς μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική καινοτομία, συνδράμοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους και ταλαντούχους ερευνητές» δήλωσε ο κ. Κυριάκος Κακουρής, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ. «Πέραν αυτού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 2023 ο Όμιλος ΕΤΕπ υπερβεί τους στόχους του στην Ελλάδα, διαθέτοντας συνολική χρηματοδότηση άνω των 2,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις που έχουν υψηλό αντίκτυπο και επηρεάζουν πολλούς τομείς. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στη διατήρηση των καλών προοπτικών απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών».

«Η υπογραφή της νέας σύμβασης με την ΕΤΕπ ενισχύει αποφασιστικά το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με εξαιρετικά σημαντικούς πόρους, αναβαθμίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τα κεφάλαια που διαθέτει η ΕΤΕπ για επενδύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η αδιαμφισβήτητη ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού του Ιδρύματος αποτελούν τη βέλτιστη εγγύηση για την προσέλκυση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καταλυτικά στον περιορισμό και την ανάσχεση του φαινομένου brain drain. Η Ελλάδα, με εξωστρέφεια, αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνολογία, συγκροτεί ένα μοντέλο ανάπτυξης που παρέχει εφόδια εξέλιξης και νέες επαγγελματικές δυνατότητες στους επιστήμονες της πατρίδας μας», δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας, υπουργός Ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Kώστας Σκρέκας, υπουργός Ανάπτυξης.

«Η νέα συμφωνία για χρηματοδότηση που υπογράφουμε σήμερα με την ΕΤΕπ εντάσσεται στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε την οικονομία της γνώσης στην Ελλάδα και να προωθήσουμε την τεχνολογία και την καινοτομία. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο του νέου δυναμικού και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου που οικοδομούμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ΕΤΕπ για τη διαχρονική υποστήριξή της στις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια και η τεχνογνωσία που παρέχει η ΕΤΕπ αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης οικονομικής ανάκαμψης που πέτυχε η Ελλάδα και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας για την προώθηση των κοινών μας στόχων και προτεραιοτήτων», δήλωσε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΤΕπ εμπιστεύτηκαν το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση βασικών ερευνητικών έργων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της 8ετούς λειτουργίας του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει αποδείξει ότι ως μοναδικό ίδρυμα, το οποίο διοικείται από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, διαθέτει επιστημονική εμπειρογνωσία αλλά και εμπειρία στο επίπεδο της εποπτείας, και στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα ώστε να διαπρέψει στον τομέα των επιστημών» δήλωσε η καθηγήτρια κ. Ξένια Χρυσοχόου, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα όχι μόνο για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αλλά για το σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Με αυτήν τη νέα σύμβαση χρηματοδότησης εδραιώνεται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως ο εθνικός οργανισμός χρηματοδότησης της βασικής έρευνας και διαμορφώνονται καλύτερες προϋποθέσεις για τις επιδόσεις της Ε&Α στην Ελλάδα, την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και την ανάσχεση της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό» δήλωσε η Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου, διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ υλοποιεί για ένα ακόμα έτος καινοτόμες επενδύσεις στην Ελλάδα

Όσον αφορά τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας στράφηκαν στην ΕΤΕπ για τη στήριξη μακρόπνοων επενδύσεων στην κοινωνική συνοχή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή ασφάλεια και απόδοση, σε μια χρονιά κατά την οποία οι χρηματοδοτήσεις που υπογράφηκαν ήταν οι υψηλότερες στο σύνολο των κρατών της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Κοινωνική και οικονομική συνοχή

Στα εμβληματικά έργα του 2023 συγκαταλέγεται η συμφωνία διάθεσης 900 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας επενδύσεων στον δημόσιο τομέα με επίκεντρο την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη αστική αναζωογόνηση και τη δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτές οι πράξεις χρηματοδότησης βοηθούν τις ελληνικές αρχές να υλοποιήσουν σταδιακά επενδύσεις προτεραιότητας σε τομείς όπωςη ενέργεια και η διαχείριση υδάτων έως την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενεργειακή ασφάλεια, βιώσιμη ενέργεια και ενεργειακή μετάβαση

Μια πολύ σημαντική σύμβαση υπογράφηκε στον τομέα της ενέργειας: η ΕΤΕπ χρηματοδότησε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εμβληματικό έργο, ύψους 524 εκατ. ευρώ, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας για τη διασύνδεση των δυτικών και νότιων Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το δίκτυο θα προσφέρει φθηνότερη και καθαρότερη ηλεκτρική ενέργεια και θα επιταχύνει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες.

Σημαντική συμφωνία υπογράφηκε επίσης με τη διεθνή ενεργειακή και βιομηχανική εταιρεία MYTILINEOS, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΤΕπ διέθεσε 400 εκατ. ευρώ για να αναπτυχθεί ένα νέο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2026, το οποίο θα προσθέσει περί τα 2,6GW παραγωγικής δυναμικότητας. Η αξία της επένδυσης εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα έργα θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ στήριξε με 150 εκατ. ευρώ τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για το έργο της σταδιακής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε όλη τη χώρα, το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της απόδοσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στην επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον.

Τέλος, μια πρωτοποριακή επένδυση αφορά τη χρηματοδότηση της παραγωγής καινοτόμων μπαταριών από την Sunlight, που έλαβε επίσης την υποστήριξη της ΕΤΕπ με δάνειο 25 εκατ. ευρώ. Αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει την ικανότητα της να παράγει μπαταρίες λιθίου, να επεκτείνει τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και να της επιτρέψει να παράγει ζωτικής σημασίας εξαρτήματα τα οποία επί του παρόντος ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επιπλέον, θα δημιουργήσει πάνω από 200 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στις εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης της εταιρείας στην Ξάνθη στη Βόρεια Ελλάδα.

Σημαντική υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η ΕΤΕπ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω των Ελληνικών τράπεζων, διαθέτοντας 800 εκατ. ευρώ - 36% των συνολικών δεσμεύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα - με τη μορφή διαμεσολαβούμενων δανείων και εγγυήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ χορήγησε δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Επιπλέον, η τράπεζα της ΕΕ εγκαινίασε ένα νέο πακέτο εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών τραπεζών, υπογράφοντας τις δύο πρώτες συναλλαγές ύψους 200 εκατ. ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα καλύψουν νέα δάνεια προς MidCaps συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ. Αυτές οι συμφωνίες θα κινητοποιήσουν χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους για τη ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας.

Καινοτομία και ασφάλεια

Η ΕΤΕπ απέδειξε επίσης ότι υποστηρίζει διαρκώς τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, χορηγώντας δάνειο ύψους 10,5 εκατ. ευρώ στην Veridos Ματσούκης, κορυφαία εταιρεία παραγωγής εγγράφων ταυτότητας υψηλής ασφάλειας για περισσότερες από 40 κυβερνήσεις παγκοσμίως –μεταξύ αυτών και κυβερνήσεις της ΕΕ– καθώς και για διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους. Τα έγγραφα ταυτότητας υψηλής ασφάλειας, τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να παραχαραχτούν, συμβάλλουν στην ασφάλεια του κράτους και των πολιτών. Η σύμβαση αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και υλοποιείται μέσω της ειδικής στρατηγικής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια (SESI).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παράλληλα, οι σύμβουλοι της ΕΤΕπ συνέχισαν να υποστηρίζουν με τεχνική βοήθεια τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και έργα υποδομών που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, την ψηφιακή καινοτομία και την αστική ανάπλαση. Το 2023 ξεχώρισε η συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση έργων υποδομής βιώσιμης και ενεργειακής απόδοσης σε μικρότερα και απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ΝΕΑΡΧΟΣ, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Για ένα ακόμα έτος το ΕΤαΕ στηρίζει δυναμικά τις ελληνικές επιχειρήσεις

Το ΕΤαΕ, το ίδρυμα του Ομίλου ΕΤΕπ που επικεντρώνεται στις ΜΜΕ και διακρίνεται για την ανάληψη κινδύνων, συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία του. Το χαρακτηριστικό αυτό επιβεβαιώθηκε ακόμα μία φορά το 2023 καθώς εγκρίθηκαν πράξεις χρηματοδότησης συνολικού ύψους 295 εκατ. ευρώ. Πάνω από το 80% των πόρων αυτών (240 εκατ. ευρώ) διοχετεύθηκαν μέσω των ελληνικών τραπεζών και εντάχθηκαν στους μηχανισμούς εγγυήσεων της ΕΕ, για την ακρίβεια στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο πρόγραμμα InvestEU. Η στήριξη αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει νέους χρηματοδοτικούς πόρους έως 2,8 δισ. ευρώ για τις ελληνικές ΜΜΕ, βοηθώντας τις εταιρείες να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Παράλληλα, οι εν λόγω χρηματοδοτικοί πόροι υποστηρίζουν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ, καθώς εντάσσονται στους στόχους της δημόσιας πολιτικής του ΕΤαΕ: ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, καινοτομία, κοινωνικός αντίκτυπος, βιωσιμότητα και πράσινος μετασχηματισμός.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Wall Street: Πτωτικές κινήσεις εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό

ΗΠΑ: Βουτιά 14,8% στις ενάρξεις κατοικιών τον Ιανουάριο

ΗΠΑ: Σε υψηλό πέντε μηνών ο ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγού τον Ιανουάριο

gazzetta
gazzetta reader insider insider