Ελλάδα
19-09-2021 | 09:15

Τι «παίζει» με τα parking του Μετρό

Τι «παίζει» με τα parking του Μετρό
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ανάδοχο που θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση Χώρων Στάθμευσης σε σταθμούς του Μετρό, των οποίων έχει την εκμετάλλευση, αναζητάει η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑ.ΣΥ.).

Ειδικότερα, ο συγκοινωνιακός φορές προχωρά στην προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για «τη λειτουργία και διαχείριση Χώρων Στάθμευσης σε σταθμούς των γραμμών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ».

Ο διαγωνισμός αφορά στη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων Στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Συγγρού-Φιξ», «Χαλάνδρι», «Νοµισµατοκοπείο» και «Αγία Μαρίνα».

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων αυτών Στάθμευσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τις απαιτήσεις της, όπως αυτές διατυπώνονται στα Συμβατικά Τεύχη.

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική υποστήριξη, όπως επίσης και το αναγκαίο ̟προσωπικό προκειμένου να εκτελέσει το σύνολο του έργου. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον  διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των υποχρεώσεών του, να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του, προκειμένου να μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των Χώρων Στάθμευσης, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στις τεχνικές ̟προδιαγραφές.

Η διάρκεια της σύβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί µε την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών. Η εκτιμωμένη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο  ποσό των 133.920 ευρώ, συµπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 108.000,00 ευρώ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών είναι στις 01.10.2021 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04.10.2021.

Προκειμένου να δοθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για τις εγκαταστάσεις πριν από την υποβολή των  προσφορών τους θα διοργανωθεί από την ΣΤΑΣΥ επίσκεψη στους χώρους αυτούς την 17η.09.2021 και ώρα 10.00.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ»: Ο Χώρος Στάθμευσης βρίσκεται δίπλα στο σταθμό «Συγγρού-Φιξ», εκτείνεται σε έξι (6) υπόγειους ορόφους και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 642 οχημάτων. Το «-2» επίπεδο του Χώρου Στάθμευσης συνδέεται απευθείας µε το σταθμό Μετρό στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων αυτού. Η είσοδος των οχημάτων στο Χώρο Στάθμευσης γίνεται από τη Λεωφόρο Συγγρού και η έξοδος προς τη Λεωφόρο Καλλιρόης. Στο επίπεδο της οδού του Χώρου Στάθμευσης, όπου στεγάζεται το Κεντρικό Ταμείο και το Κέντρο Ελέγχου του Χώρου Στάθμευσης, λειτουργεί και Σταθμός Μετεπιβίβασης Λεωφορείων προς και από το σταθμό Μετρό.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ»: Ο Χώρος Στάθμευσης είναι υπαίθριος, βρίσκεται δίπλα στο Σταθμό «Χαλάνδρι» και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 280 οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνεται από τη Λεωφόρο Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Δίπλα στο Χώρο Στάθμευσης λειτουργεί και Σταθμός Μετεπιβίβασης Λεωφορείων προς και από το σταθμό Μετρό.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»: Ο Χώρος Στάθμευσης βρίσκεται δίπλα στο σταθμό «Νοµισµατοκοπείο», εκτείνεται σε τρεις (3) υπόγειους ορόφους και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 604 οχημάτων. Το «-2» επίπεδο του Χώρου Στάθμευσης συνδέεται απευθείας µε το σταθμό Μετρό στο «- 1» επίπεδο αυτού. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνεται από τη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο επίπεδο της οδού του Χώρου Στάθμευσης λειτουργεί και Σταθμός Μετεπιβίβασης Λεωφορείων προς και από το σταθμό Μετρό. Στο «-2» επίπεδο του Χώρου Στάθμευσης στεγάζεται το Κεντρικό Ταμείο και το Κέντρο Ελέγχου του Χώρου Στάθμευσης.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»: Ο Χώρος Στάθμευσης βρίσκεται δίπλα στο σταθμό «Αγία Μαρίνα», εκτείνεται σε έξι (6) επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, τρεις όροφοι και δώµα) και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 383 οχημάτων. Η σύνδεση µε το σταθμό του Μετρό γίνεται στο επίπεδο του ισογείου. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνεται από την οδό Κρήνης (κάθετος της Ιεράς Οδού) στο «+1» επίπεδο του Χώρου Στάθμευσης, όπου λειτουργεί και το Κεντρικό Ταμείο.

Η λειτουργία των Χώρων Στάθμευσης θα έχει ως εξής:

  • Ο Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης του σταθμού «Συγγρού-Φιξ» θα λειτουργεί καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το έτος.
  • Ο Υπαίθριος Χώρος Στάθμευσης του σταθμού «Χαλάνδρι» θα λειτουργεί Δευτέρα έως και Πέμπτη στο χρονικό διάστημα 06:00 – 01:00 της επομένης, Παρασκευή και Σάββατο στο χρονικό διάστημα 06:00 – 03:00 της επομένης, εξαιρουμένων των αργιών (ο Χώρος Στάθμευσης θα παραμένει κλειστός τις Κυριακές και αργίες).
  • Ο Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης του σταθμού «Νομισματοκοπείο» θα λειτουργεί καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το έτος.
  • Ο Χώρος Στάθμευσης του σταθμού «Αγία Μαρίνα» θα λειτουργεί Δευτέρα έως και Πέμπτη στο χρονικό διάστημα 05:15 – 01:00 της επομένης, Παρασκευή και Σάββατο στο χρονικό διάστημα 05:15 – 03:00 της επομένης, εξαιρουμένων των αργιών (ο Χώρος Στάθμευσης θα παραμένει κλειστός τις Κυριακές και αργίες).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.