Οικονομία | Ελλάδα
28-01-2021 | 15:11

Ταραντίλης: Πως θα διαμορφωθεί το πλαισίο της Κρατικής Αρωγής – Στο 30% η ελάχιστη μείωση τζίρου για το μέτρο των δαπανών

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Ταραντίλης: Πως θα διαμορφωθεί το πλαισίο της Κρατικής Αρωγής – Στο 30% η ελάχιστη μείωση τζίρου για το μέτρο των δαπανών

Το πλαίσιο για την αναμόρφωση του πλαισίου της Κρατικής Αρωγής αλλά και τους όρους υπαγωγής στο νέο μέτρο μείωσης δαπανών περιέγραψε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Ταραντίλης μετά συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το μέτρο των δαπανών περιέγραψε ως «πλαίσιο» τις συστάσεις της Επιτροπής για εταιρείες που έχουν υποστεί πτώση τζίρου κατά 30% τουλάχιστον, δεν είναι προβληματικές και με  όρια κάλυψης το 70%-90% ανάλογα με το μέγεθός τους.

Σημειώνεται πως ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας έχει εξαγγέιλει ως χρόνο κάλυψης του μέτρου την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021.

Ο κ. Ταραντίλης, για το πλαίσιο Κρατικής Αρωγής, όπως εξήγησε προτείνεται αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργεί σε έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες συντονισμένα, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων, κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησης, ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων ταχύτατα, στοχευμένα, με συνεκτικό σχέδιο και αποτελεσματικότητα.
Συγκεκριμένα για την αρωγή σε φυσικές καταστροφές προτείνεται: 

-Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες το συντομότερο δυνατόν.

-Η  θέσπιση μιας διαδικασίας συντονισμού των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, που θα επιτρέπει να διαμορφώνεται μία συνολική εικόνα για τις ανάγκες αποκατάστασης και την πορεία της υλοποίησής τους.

-Η υπηρεσιακή διαχείριση όλων των ειδικών καθεστώτων στήριξης των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσιακή συνέχεια σε όλα τα μέτρα και καθεστώτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας που δημιουργήθηκαν την τελευταία περίοδο και προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η μεταρρύθμιση στο σκέλος των φυσικών καταστροφών, κινείται σε πέντε βασικούς άξονες:

1ος. Ο συντονισμός των διαδικασιών προώθησης μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης μέσα από τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

2ος. Η αναμόρφωση του μηχανισμού επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, να διασφαλιστεί η ταχύτητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων, να ενισχυθεί η ποιότητα του αποτελέσματος, να επιτευχθεί ο συντονισμός της διαδικασίας και να επεκταθεί το πλαίσιο στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

3ος. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κρατικής Αρωγής, η οποία θα καθιστά τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης γρήγορη, αποτελεσματική, με δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων και των σχετικών δηλώσεων.

4ος. Η κινητροδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης με την παροχή κινήτρου για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης που καλύπτεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.

5ος. Η διαμόρφωση συνθηκών για την κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου Κρατικής Αρωγής, το οποίο με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και με διαφανείς κανόνες λειτουργίας θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών.

Για το νέο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων «Επιδότηση Παγίων Δαπανών» ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία και τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού. Με την προτεινόμενη διάταξη, η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση της πρόβλεψης του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης στο οποίο προστέθηκε η πρόβλεψη για «Ενισχύσεις υπό τη μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες». Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού, μέσω στήριξης του Κράτους στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες τους. Οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος, όπως οι δικαιούχοι, η μορφή της ενίσχυσης, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης κ.λπ. θα καθοριστούν με κανονιστικές πράξεις.

Ο κ. Ταραντίλης εξήγησε πως γενικά, τα προβλεπόμενα -από το Προσωρινό Πλαίσιο- χαρακτηριστικά του εργαλείου της κάλυψης των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων είναι τα κάτωθι:

-Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

-Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση -για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021- είναι 3.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.

-Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

-Η ενίσχυση δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα λειτουργεί το νέο μέτρο στήριξης για εταιρείες με πτώση τζίρου 30%

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.