Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε στο Taxisnet η δυνατότητα πληρωμής φόρων με κάρτα.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, προώθησε όλες τις σχετικές ενέργειες και πλέον το Taxisnet παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ, www.aade.gr.

Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία, είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι οφειλές πιστώνονται άμεσα.