Με τη κάρτα ανεργίας ή έγγραφο του ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων κατά την ημερομηνία της παράβασης θα μπορούν να σβήνουν τα πρόστιμα για μη πληρωμή εισιτηρίου οι άνεργοι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη.

Πρόκειται για διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε επιβάτες του ΟΑΣΑ το χρονικό διάστημα από 2 Ιουλίου 2010 έως 2 Ιουλίου 2015 για μη καταβολή εισιτηρίου ακόμη και αν τα πρόστιμα έχουν μεταφερθεί στην εφορία. Για να παραγραφεί το πρόστιμο θα πρέπει ο παραβάτης να ήταν άνεργος κατά την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης.

Οι δικαιούχοι θα προσέρχονται σε ώρες λειτουργίας και σημεία εξυπηρέτησης κοινού του oμίλου ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15 Αθήνα).

Για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου, απαιτούνται Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και δελτίο ανεργίας εφόσον αυτό είναι ακόμα σε ισχύ ή σε διαφορετική περίπτωση βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η εγγραφή του αιτούντα στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της παράβασης ή την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.