Διευκρινήσεις για την αξιολόγηση του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης παρέχει η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό να επικοινωνήσει στο προσωπικό τις βασικές στοχεύσεις της αξιολόγησης.

Προς το σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα 21 ερωτήσεις - απαντήσεις που ρίχνουν φως στη διαδικασία.

Όπως χαρακτηριστικά αποσαφηνίζεται, «η αξιολόγηση είναι δίκαιη και αντικειμενική διαδικασία βελτίωσης, αναβάθμισης των εργαζομένων και του οργανισμού της ΑΑΔΕ, προς όφελος τους, αλλά και προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα».

Επί της διαδικασίας σημειώνεται πως κάθε αξιολογούμενος αξιολογείται από τους προϊσταμένους του (Α’ και Β’ Αξιολογητής - ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας), τους συναδέλφους του (ίδιο επίπεδο ιεραρχίας), τους υφισταμένους του – αν υπάρχουν - (κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας) και προβαίνει στην αυτοαξιολόγησή του.

Η κυκλική αυτή αξιολόγηση (360ο) παρέχει το μέγιστο βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας, μετριάζοντας το βαθμό υποκειμενικότητας, που μπορεί να εμπεριέχει η αξιολογική κρίση ενός αξιολογητή.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, αν κάποιος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του, έχεις κατοχυρωμένο δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που έλαβε γνώση της αξιολόγησης του. Η ένσταση μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, με τα οποία θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως «σε καμία περίπτωση» δεν υφίσταται κίνδυνος απόλυσης από την αξιολόγηση.