Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες στρέφει το βλέμμα της η Goldman Sachs, καθώς η Eurobank στις 19 Νοεμβρίου θα δώσει το έναυσμα για τα αποτελεσμάτα γ΄τριμήνου. Η αμερικανική τράπεζα «κόβει» τις τιμές στόχους που είχε θέσει για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ώστε να αντανακλούν στην τάση του κλάδου και στο guidance.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική τράπεζα αναμένει βελτίωση του core income κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, με μείωση 1% σε ετήσια, λόγω των προμηθειών (+4%), με τα καθαρά έσοδα από τόκους NII να παραμένουν σταθερά (με υποστήριξη από τον εγγυημένο δανεισμό, το TLTRO III, του repricing καταθέσεων που αντισταθμίζει τα χαμηλότερα spreads δανεισμού, και τo βάρος της μείωσης των NPEs). Υποθέτοντας χαμηλότερα κέρδη από συναλλαγές και άλλα έσοδα κατά 57% σε τριμηνιαία βάση και 51% σε ετήσια, και τα τα σταθερά κόστη (+1% σε τριμηνιαία βάση, -7% σε ετήσια βάση), με τη βοήθεια εν μέρει των συνεχιζόμενων μέτρων, η Goldman Sachs αναμένει πτώση 14% στα προ προβλέψεων κέρδη σε επίπεδο τριμήνου, και πτώση 7% σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις είναι επίσης πιθανό να μειωθούν σε τριμηνιαία βάση (176 μ.β. το CoR έναντι 184 μ.β. στο β' τρίμηνο και 179 μ.β. στο γ' τρίμηνο του 2019), μετά τις σχετικές με τον κορονοϊό εμπροσθοβαρείς προβλέψεις στο α' εξάμηνο, και υποθέτοντας περιορισμένη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού στο τρίμηνο, δεδομένων των μέτρων στήριξης που έχουν δοθεί. Παράλληλα η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) θα φτάσει το 3,1% από -17,5% στο β' τρίμηνο. Υπό αυτό το πρίσμα η Goldman Sachs αναμένει χαμηλότερο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα κατά 32% σε τριμηνιαία βάση, και 20% σε ετήσια για το σύνολο του κλάδου.

Όπως τονίζει, οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάσουν στην ποιότητα των assets, στα βασικά έσοδα και στις προοπτικές που υπάρχουν, με μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων), στην απόδοση της ποιότητας του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πληρωμής) και στην ενημέρωση του outlook ή/και της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδιασμών.

Νέες τιμές στόχοι

Goldman Sachs

 

Έτσι η Goldman Sachs προχωρά σε μειώσεις των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ξεκινώντας από την Alpha Bank (buy) θέτει νέα τιμή στόχο στα 0,95 ευρώ, από 1,34 ευρώ προηγουμένως, με μείωση κατά 29%, για την Eurobank (neutral) στα 0,53 ευρώ από 0,63 ευρώ προηγουμένως με μείωση 16%, για την Εθνική Τράπεζα (neutral) στα 1,53 ευρώ από 1,94 ευρώ με μείωση 21% και για την Τράπεζα Πειραιώς (neutral) στα 0,95 ευρώ από 1,10 ευρώ, με μείωση 14%. Τα περιθώρια ανόδου σε σύγκριση με το κλείσιμο της 11ης Νοεμβρίου διαμορφώνεται στο 69% για την Alpha Bank, στο 35% για την Eurobank, στο 25% για την Εθνική Τράπεζα, και στο 27% για την Τράπεζα Πειραιώς.

Για την Alpha Bank, η Goldman Sachs αυξάνει τις προσαρμοσμένες προβλέψεις της για τα EPS (earnings per share - κέρδη ανά μετοχή) για το 2020 από -0,08 ευρώ σε 0,02 ευρώ εξαιτίας των υψηλότερων βασικών εσόδων και του χαμηλότερου κόστος κινδύνου (CoR). Παράλληλα, μειώνει τις εκτιμήσεις της για το 2021 από -0,02 ευρώ έως - 0,10 ευρώ και 24% κατά μ.ο στο διάστημα 2022-24, καθοδηγούμενη σε μεγάλο βαθμό από τα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και το υψηλότερο κόστος. Για την Eurobank, κινείται αναλόγως αυξάνοντας τις προβλέψεις της για το επίπεδο EPS για το 2020, από 0,03 ευρώ σε 0,06 ευρώ, μειώνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για το 2021-24 κατά 9% κατά μ.ο. Για την Εθνική Τράπεζα, αυξάνει την εκτίμησή της για το EPS για το 2020 κατά 21% (κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων), μειώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις της για το 2021-24 κατά 20% μ.ο, ενώ τέλος και για την Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τα EPS για το 2020 από -0,59 ευρώ έως -0,39 ευρώ, μειώνοντας τες για το 2021-24 κατά 6% κατά μ.ο.