Με τη «βούλα» της Τράπεζας της Ελλάδος θα μπορούν οι τράπεζες να ανοίγουν λογαριασμούς νέων πελατών μέσα από το κινητό ή το tablet, μετά την έκδοση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής για το digital onboarding.

Η ΠΕΕ δημοσιεύτηκε εχθές Τετάρτη σε ΦΕΚ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του insider.gr. Η νέα πράξη προσδιορίζει για πρώτη φορά το πλαίσιο της διαδικασίας που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της λιανικής τραπεζικής για τις τράπεζες που προωθούν ένα σύγχρονο και «ψηφιακό» προφίλ με ελαχιστοποίηση των επισκέψεων στο κατάστημα. 

Ανώτατα στελέχη των τραπεζών επισημαίνουν πόσο σημαντικό ήταν να εκδοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες από την κεντρική τράπεζα ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών που περιλαμβάνει το digital onboarding. Η κατάρτιση της οδηγίας, όμως, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση ήταν. Ένα σημαντικό στοιχείο δυσκολίας είναι η ελληνική αστυνομική ταυτότητα που θεωρείται «αδύναμη» από πλευράς χαρακτηριστικών ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε μια μακρά συζήτηση μεταξύ τραπεζών και ΤτΕ ως προς τη διαχείριση του ζητήματος.

Ταυτοποίηση με δύο τρόπους

Η ΤτΕ κατέληξε να αποδεχθεί δύο μεθόδους ταυτοποίησης των νέων πελατών:

α) τηλεδιάσκεψη (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο, η οποία παρέχει τα υψηλότερα εχέγγυα αξιοπιστίας, και

β) dynamic selfie, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η ΠΕΕ, τα έγγραφα ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που γίνονται αποδεκτά είναι αυτά που φέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβατήριο. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται αποδεκτό και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες, μόνο κατά τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητάς του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, ζητείται από τον δυνητικό νέο πελάτη να καταχωρίσει και μήνυμα (sms) που θα λάβει στο κινητό ή στο email του.

Πρόσθετες απαιτήσεις για τη μέθοδο «selfie»

Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση (selfie), θα πρέπει η πρώτη μεταφορά χρημάτων που θα γίνει στον νέο λογαριασμό να προέρχεται από λογαριασμό του ατόμου σε άλλη τράπεζα, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Επιπλέον, επιβάλλεται όριο 15.000 ευρώ για τις πιστώσεις ανά έτος σε πάσης φύσεως λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών) που τηρούνται στο όνομα του νέου πελάτη ανά τράπεζα.

Ανοίγει ο δρόμος για υπηρεσίες Fintech

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, η νέα Πράξη ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευέλικτων και τεχνολογικά καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εναρμονίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί όρους ισότιμου ανταγωνισμού για τα ελληνικά ιδρύματα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, λόγω άμεσης πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες, αυξημένης ταχύτητας συναλλαγών, χαμηλότερου κόστους και δυνατότητας γεωγραφικής επέκτασης. Ταυτόχρονα ωστόσο, παρουσιάζει και προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.