Παρατείνεται λόγω κορονοϊού η θητεία του Αυστριακού Μάρτιν Τζούρντα στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αν και κανονικά η τριετής θητεία του Τζούρντα ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου, λόγω των περιπλοκών που προκάλεσε η πανδημία του κορoνοϊού και οι οποίες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη αξιολόγησή του από την Επιτροπή Επιλογής (selection panel) του ΤΧΣ, η θητεία του θα παραταθεί. 

Η παράταση αυτή θα προβλέπεται σε διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» που θα κατατεθεί εντός των ημερών στη Βουλή.

Να σημειωθεί πως ο Μάρτιν Τζούρντα βρίσκεται στην Αυστρία από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορoνοϊού τον Μάρτιο και έχει εξ αποστάσεως συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης του Ταμείου. 

Εάν και εφόσον η Επιτροπή Επιλογής (selection panel) του ΤΧΣ αποφασίσει την ανανέωση της θητείας του Μάρτιν Τζούρντα, αυτή θα εκπνεύσει το καλοκαίρι του 2022, οπότε θα τερματιστεί και η εντολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Τζούρντα

Ο Δρ. Μάρτιν Τζούρντα διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2015 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Μη Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Valartis Bank AG στην Αυστρία, διορισθείς από δημόσιο διαχειριστή, με σκοπό την πώληση της πλειοψηφίας των τραπεζικών εργασιών της τράπεζας και την ορθή λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών.

Από το 2013 έως το 2015, διορίστηκε , Διευθύνων Σύμβουλος στην ιδιωτικοποιημένη πλέον Αυστριακή Anadi Bank AG (πρώην Hypo Alpe-Adria Bank AG) από τη νέα ιδιοκτησία -σχήμα Ινδών και Βρετανών επενδυτών- Κατά το διάστημα αυτό αναδιοργάνωσε την εν λόγω τράπεζα και την μετέτρεψε από μη βιώσιμο πιστωτικό ίδρυμα σε ιδιωτική κερδοφόρα τράπεζα.

Μεταξύ 2012 και 2013 κατείχε επίσης τη θέση του Chief Risk Officer (CRO) και του Chief Financial Officer (CFO) στην Adria Bank AG, Σλοβάκικη τράπεζα, στη Βιέννη. Διετέλεσε ακόμη από το 2009 έως το 2012 Διευθύνων Σύμβουλος στην Amserdam Trade Bank, Ρωσική/Ολλανδική τράπεζα στο Άμστερνταμ, με σκοπό να μετατρέψει το προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο σε μία εμπορική τράπεζα και να ενισχυθούν οι συνέργιες από τις εμπορικές ροές μεταξύ της Ρωσίας/Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of Independence States, CIS) και της Ευρώπης.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών οργανισμών όπως στην Austrian Hypo (Mortgage) Association, στην SREI Infrastructure Ltd. και την Amsterdam Trade Bank.

Επίσης, έχει καταλάβει τη θέση του Managing Director (MD) με καθήκοντα Division Head of Global Markets και Division Head of Global Financial Institutions στην Raiffeisen Zentrabank, Βιέννη. Ο πρώτος σταθμός της καριέρας του στον τραπεζικό κλάδο ήταν η Bank Austria στη Βιέννη. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία.