Σημαντική βοήθεια αναμένεται να προσφέρει το σχέδιο «Ηρακλής» στις τράπεζες στην προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων και βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού τους, εκτιμά η Moody’s σε σημερινή της έκθεση.

Επισημαίνει, πάντως, ότι η συστημική λύση που πήρε έγκριση από τη DG Comp στις 10 Οκτωβρίου θα επιβαρύνει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών τα έτη 2020-21, ωστόσο, θα συνεισφέρει στην επιτάχυνση των τιτλοποιήσεων, οδηγώντας σε απελευθέρωση ρευστότητας προς την αγορά.

moodys

Ο βαθμός τη βοήθειας που θα προσφέρει, πάντως, ο «Ηρακλής» στις συστημικές τράπεζες θα εξαρτηθεί από το βαθμό συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών με αγορά των τίτλων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

Όπως εξηγεί ο οίκος αξιολόγησης, μέσω του «Ηρακλή» οι τράπεζες θα πουλούν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων σε οχήματα ειδικού σκοπού χρηματοδοτώντας τις πωλήσεις αυτές με την έκδοση τίτλων υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης. Οι senior τίτλοι θα απολαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις και θα διακρατηθούν από τις τράπεζες. Προϋπόθεση είναι, πάντως, τουλάχιστον το 50% των δύο άλλων διαβαθμίσεων να πωληθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

moodys1

Μέσω του σχεδίου που κατάστρωσε το ΤΧΣ με βάση το ιταλικό μοντέλο GACs, εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα «διώξουν» από τον ισολογισμό τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια 30 δισ. ευρώ, σε σύνολο 75 δισ. ευρώ που ήταν το υπόλοιπο των NPEs τον Ιούνιο.