Στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε το σχέδιο διάσπασης της Eurobank, γνωστοποιεί η τράπεζα, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο διάσπασης της Eurobank δι' απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας (www.eurobank.gr) την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019.

Το σχέδιο διάσπασης της Eurobank, το οποίο έλαβε την έγκρισή του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας στις 31 Ιουλίου, προβλέπει την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019.