Σε απορρόφηση της «Καρέλα Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογίας Έρευνας Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακίνητων Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας» προχωράει η «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».

Να σημειωθεί εδώ πως η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της προς απορρόφηση εταιρείας, ενώ η σχεδιαζόμενη συγχώνευση έχει προταθεί να πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Υπενθυμίζεται εδώ πως στα τέλη Οκτωβρίου είχε εγκριθεί και η συγχώνευση της Εθνικής Πανγαία με τη MIG Real Estate.