Ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το εννεάμηνο του 2015.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 666,7 εκατ. ευρώ, έναντι 640,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 92,1 εκατ. ευρώ, έναντι 71,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 28,6%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών  5,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο.  Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 50,3 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  και τον τομέα βιομηχανίας Μαγνησίας.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 136 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2015. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του γ’ τριμήνου 2015 ανέρχονταν σε 420 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 714 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 563 εκατ. ευρώ.