Με δύο πακέτα μετοχών στην τιμή των 4,684 ευρώ ανά μετοχή ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη η μεταβίβαση στην Invel Real Estate του 33% της Εθνικής Πανγαία που είχε παραμείνει στην Εθνική Τράπεζα

Η πώληση του ποσοστού έγινε μετά από την εξάσκηση του δικαιώματος αγοράς μετοχών (call option) που είχε ασκήσει η Invel σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας του 2013 όπου είχε εξαγοράσει το 66% της ΑΕΕΑΠ. 

Όπως είχε ανακοινωθεί από τις 31 Μαρτίου με βάση την συμφωνία οι εταιρίες Invel Real Estate B.V. και CL Hermes Opportunities, L.P., θα αποκτήσουν το μετοχικό ποσοστό της ΕΤΕ στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ έως στις 30 Μαίου 2019 στην προβλεφθείσα Τιμή Εξάσκησης των 4,684 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι σήμερα πραγματοποιήθηκαν μέσω ΧΑ δύο συναλλαγές 76,1 εκατ. μετοχών και 7,2 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας 390.824.121 ευρώ. 

Τα επόμενα βήματα 

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά απ’ αυτή τη συναλλαγή η Invel κατέχει, άμεσα και έμμεσα, ποσοστό άνω του 98% στην Εθνική Πανγαία, ενώ πλέον αποκτά και τη διοίκηση της εταιρείας η οποία βάσει της αρχικής συμφωνίας είχε παραμείνει στην Εθνική Τράπεζα.

Το σίγουρο είναι ότι η Εθνική Πανγαία θα πρέπει να αυξήσει το free-float της μετοχής της για να παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που προγραμματίζεται για μετά τις εθνικές εκλογές. 

Η ανακοίνωση της Invel 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 31 ης Μαρτίου 2019, η Invel Real Estate, μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρίες και άλλους επενδυτές (“Invel”), απέκτησε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας το ποσοστό της 32.7% στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (“Πανγαία”), τη μεγαλύτερη εταιρία επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα σε μια συναλλαγή ορόσημο για την Ελληνική αγορά ακινήτων.

Το ποσοστό 32.7% αποκτήθηκε από τηv Invel Real Estate BV (29.8%) και τηv CL Hermes Opportunities, L.P. (2.9%) έναντι συνολικού τιμήματος 390 εκατ. ευρώ. Με την απόκτηση αυτή, η συνολική επένδυση της Invel στην Πανγαία υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Invel ιστορικά τον μεγαλύτερο επενδυτή στην Ελληνική αγορά ακινήτων.

Η απόκτηση από την Invel έλαβε τη στήριξη μεγάλων θεσμικών επενδυτών, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρίας επενδύσεων Castlelake L.P., καθώς και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Invel Real Estate B.V. έλαβε επίσης κοινοπρακτικό τραπεζικό δανεισμό με Συντονιστή Διοργάνωσης την Τράπεζα Πειραιώς και συμμετέχοντες την Τράπεζα Πειραιώς, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξής (EBRD), την Astro Bank και την Ελληνική Τράπεζα

Ο ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Invel Real Estate, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του μετοχικού μεριδίου 32.7%  της Εθνικής Τράπεζας στην "Πανγαία", μία συναλλαγή που σηματοδοτεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορα ακινήτων και στην ελληνική οικονομία και που φέρνει την συμμετοχή μας στην “Πανγαία” στο 98.1%».

«Αυτή η επένδυση ορόσημο δεν θα είχε καταστεί δυνατή, χωρίς την υποστήριξη των επενδυτών μας, των φορέων χρηματοδότησης και των συμβούλων μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα Πειραιώς για τον καθοριστικό της ρόλο, καθώς και την EBRD για την στήριξη στην διάρκεια της διαδικασίας. Ενα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στην Εθνική Τράπεζα που υπήρξε ένας εξαιρετικός εταίρος τα τελευταία 5 χρόνια βοηθώντας στην δημιουργια ενός πρωταθλητή στην αγορά ακινήτων της Ελλάδας και θέτοντας τις βάσεις ώστε να αποκτήσει η "Πανγαία" μια ηγετική θέση στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».