Στη σταδιακή μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο κ. Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας μιλώντας στο ελληνογερμανικό φόρουμ που διοργανώθηκε στο Βερολίνο.

Στόχος του Φόρουμ ήταν η πρόκληση δημόσιου διαλόγου και η εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων έχοντας ως αφετηρία την υφιστάμενη σταθεροποίηση των ρυθμών της Ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία διεθνών επενδυτικών ευκαιριών.

«Η νέα εποχή που διαμορφώνεται απαιτεί τον εναρμονισμό με τις προκλήσεις του μέλλοντος όπου η βιωσιμότητα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τους βασικούς φορείς ανάπτυξης. Η στροφή της Ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και η υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο Green Deal δημιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες και προοπτικές για επενδύσεις και στρατηγική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, η μεταστροφή της οικονομίας προς ένα νέο μοντέλο, έχει και ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες απαιτούν τον κατάλληλο σχεδιασμό για την αντιμετώπισή τους. Για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αρκεί μονάχα η χάραξη των κατάλληλων πολιτικών και κινήτρων. Απαιτείται και η συνολική στροφή της χώρας προς την καινοτομία μέσω της απελευθέρωσης της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας του ανθρώπινου δυναμικού. Προς αυτή τη κατεύθυνση είναι απαραίτητο ένα μεγάλο Ελληνικό deal σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που θα ωθήσει την προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας της χώρας», σημείωσε σχετικά.

«Ο νέος κόσμος που διαμορφώνεται από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας (megatrends) απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό όλων μας και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων (Upskilling)», πρόσθεσε.

Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης

Η PwC στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης έχει δεσμευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο  να επενδύσει σημαντικά κονδύλια στο upskilling του ανθρωπίνου δυναμικού. Η PwC Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπόνησης μελετών, που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και παροχής δωρεάν υπηρεσιών upskilling στους εργαζόμενους που επηρεάζονται από τη μετάβαση της χώρας στο νέο οικονομικό μοντέλο υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την γρήγορη ένταξη τους σε νέες μορφές επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.