Φυλακές Κορυδαλλού: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Mytilineos ετοιμάζονται για τη «μετεγκατάσταση» των 765 εκατ.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Φυλακές Κορυδαλλού: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Mytilineos ετοιμάζονται για τη «μετεγκατάσταση» των 765 εκατ.
Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται το επόμενο βήμα στον mega διαγωνισμό «Μετεγκατάστασης Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού» στον Ασπρόπυργο, που προωθείται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Ποιο είναι το έργο. Τα επόμενα βήματα, η σύμβαση ΣΔΙΤ, τα οφέλη.

Μέσα στον μήνα αναμένονται τα επόμενα βήματα για την προώθηση ενός μεγάλου διαγωνισμού που προωθείται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Ο λόγος γίνεται για την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα», αξίας έως 765 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που προωθείται μέσω της μονάδας PPF του ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον Π. Σταμπουλίδη, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ως γνωστόν, τέσσερα ισχυρά επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην αρχική φάση του ΣΔΙΤ δημόσιου διεθνή διαγωνισμού πέρυσι τον Οκτώβριο, ήτοι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Mytilineos.

Έρχονται ο ανταγωνιστικός διάλογος και η μελέτη σκοπιμότητας

H A Φάση του διαγωνισμού με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί και αποφασίστηκε πως στη Β Φάση του διαγωνισμού συνεχίζουν και τα τέσσερα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο. Η Β Φάση του διαγωνισμού αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση για τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο του 2024, ενώ, επίσης, αναμένεται η διενέργεια Μελέτης Σκοπιμότητας, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ μελετάει τη σκοπιμότητα για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στον Κορυδαλλό, με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής. Κατεύθυνση της Κυβέρνησης είναι να εξεταστεί το σενάριο για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας ή φοιτητικής στέγης, με χώρους πρασίνου.

Το έργο και η αξία της ΣΔΙΤ

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη (4 έτη κατασκευή και 26 έτη συντήρηση) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ). Κατά τη λειτουργία του έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει στον ΙΦΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε παρούσα αξία, στο ποσό των 617.187.784 πλέον ΦΠΑ (με ΦΠΑ στα 765 εκατ. ευρώ).

Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής. Η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα απελευθερωθεί χώρος στον Δήμο Κορυδαλλού για αστικές αναπλάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα τουλάχιστον αναφέρονταν στην αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού, η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με παλιότερες πληροφορίες, το κατασκευαστικό αντικείμενο υπολογίζονταν σε σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, καθώς στην πορεία προέκυψαν και οι μεγάλες ανατιμήσεις στα υλικά που «έπληξαν» τα κτηριακά έργα.

Τι θα γίνει στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με το παράρτημα που συνόδευε τη σχετική διακήρυξη, η περιοχή επέμβασης χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την περιοχή του Θριασίου, που οριοθετείται από τα όρη Ποικίλο, Αιγάλεω, Πάρνηθα, Πατέρας και τον κόλπο της Ελευσίνας, στην θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας», όπου θα χωροθετηθούν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές για το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο 100 στρεμμάτων, περίπου. Τα νέα κτήρια περιλαμβάνουν το κεντρικό συγκρότημα των Πτερύγων Κράτησης, καθώς και περιφερειακά κτήρια ειδικών χρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΔΣΣΑ. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης είναι περίπου 32.000 τ.μ., με συνολική επιφάνεια ανωδομής περίπου 57.700 τ.μ. και υπόγεια δόμηση περίπου 30.000 τ.μ..

Συνοπτικά η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω κτήρια και υποδομές:

 • Κεντρική Πύλη Εισόδου
 • Πτέρυγες Κράτησης o Εννέα (9) Πτέρυγες Γενικής Κράτησης, o ΚΕΘΕΑ και βοηθητικό κτήριο, o ΟΚΑΝΑ-18ΑΝΩ και βοηθητικό κτήριο, o Μια (1) Πτέρυγα Ευάλωτων Ομάδων, o Δύο (2) Πτέρυγες Σχολικής Εκπαίδευσης, o Μια (1) ημιπτέρυγα Κρατουμένων ΑΜΕΑ, o Μια (1) Πτέρυγα Εργαζομένων στις Κεντρικές Αποθήκες Φυλακών (ΚΑΥΦ), o Πειθαρχικά κελιά
 • Κτήριο Διοίκησης
 • Δικαστικό Μέγαρο
 • Κλινικές (Γενική & Ψυχιατρική)
 • Ιατρείο
 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Βιβλιοθήκη – Γραμματειακές Υπηρεσίες
 • Σχολικό Συγκρότημα • Εργαστήρια Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Χώρο Λατρείας
 • Control Room - Φυλάκιο Φρουράς Σωφρονιστικού Καταστήματος
 • Κέντρο Ενέργειας - Χώρο υποστηρικτικών υποδομών (δεξαμενές καυσίμων, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κεντρικό λεβητοστάσιο κ.λπ.)
 • Δεκαοκτώ υπερυψωμένες σκοπιές ελέγχου
 • Κτήριο Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ)
 • Πύργος ελέγχου-εποπτείας στο κτίριο ΔΜΔΑ
 • Λοιποί ισόγειοι κοινόχρηστοι χώροι (προαύλια, γήπεδα, χώροι συνάθροισης κ.λπ.).

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: • Προαύλια πτερύγων • Εσωτερικό οδικό δίκτυο • Χώροι πρασίνου • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις - Ελικοδρόμιο • Υποδομές ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων, πυρόσβεσης • Κέντρο Ενέργειας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, ΑΒΑΞ, Intrakat στη «μάχη» για οδικό ΣΔΙΤ 200 εκατ.

gazzetta
gazzetta reader insider insider