ΤΑΙΠΕΔ: «Βήμα μπρος» για τις μετοχικές εξελίξεις (IPO) στον ΔΑΑ – Στο «κάδρο» και η HelleniQ Energy

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: «Βήμα μπρος» για τις μετοχικές εξελίξεις (IPO) στον ΔΑΑ – Στο «κάδρο» και η HelleniQ Energy
Ο σύμβουλος επί της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η πορεία προς το ΧΑ στις αρχές 2024. Τον Νοέμβριο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο. Πάει στη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης, αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση. Ποσοστό 10% -12% θα δώσουν Λάτσης και ΤΑΙΠΕΔ στην ενεργειακή εισηγμένη. Η στόχευση και οι διεργασίες.

Ένα ακόμα βήμα προς την περαιτέρω αποκρατικοποίηση, και μέσω της διενέργειας IPO στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενδεχομένως και προς την κατεύθυνση της υλοποίησης placement στην HelleniQ Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), όχι όμως ευρείας κλίμακας, φαίνεται ότι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Χτες, το Ταμείο δημοσιοποίησε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανεξάρτητο σύμβουλο (εγχώριο ή διεθνή καθώς πρόκειται για International teaser) επί της διαδικασίας και της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής, στον «δρόμο που άνοιξε» και πρόσφατη ρύθμιση του υπ. Οικονομίας. Ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων ήταν να δοθεί πραγματικά η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να πραγματοποιήσει ιδιωτικές τοποθετήσεις μετοχών εισηγμένων εταιρειών.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να προσλάβει πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητο σύμβουλο, για να γνωμοδοτήσει στο Ταμείο αναφορικά με το: α) εάν η διαδικασία που ακολουθεί το Ταμείο για μία Χρηματιστηριακή Συναλλαγή που θα καθοριστεί από το αυτό σε εύθετο χρόνο είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, και β) δεδομένης μιας θετικής γνώμης για το ανωτέρω, εάν η τιμή ανά μετοχή που προσφέρεται στο Ταμείο αναφορικά με τη Χρηματιστηριακή Συναλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί δίκαιη κι εύλογη.

Ο σύμβουλος επί της τιμολόγησης χρηματιστηριακής συναλλαγής

Οι κινήσεις αυτές αφορούν προφανώς στον ΔΑΑ, που αποτελεί ένα εμβληματικό project και το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά ενδέχεται να σχετίζονται και με τις διεργασίες σχετικά με την προσφορά μετοχών του ενεργειακού ομίλου. Ο σύμβουλος θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να επανεξετάσει εάν το Ταμείο έχει προσλάβει επαρκή ομάδα συμβούλων για την εκτέλεση της συναλλαγής, να εξετάσει εάν η προτεινόμενη δομή της συναλλαγής είναι κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς κ.α., να ελέγξει εάν η συναλλαγή εκτελέστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς, να επανεξετάσει, μετά το book building, εάν η προτεινόμενη κατανομή και η τελική προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή είναι δίκαιες και κατάλληλες, να αναλύσει τη μεθοδολογία αποτίμησης, παραδοχών και εκτιμήσεων που εφαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εισροών και υπολογισμών, ενώ προφανώς θα δώσει τη γνώμη τους για το εκτιμώμενο εύρος αγοραίας αξίας της συναλλαγής. Το budget για τον ειδικό αυτόν σύμβουλο θα φτάνει σε 700 χιλ. ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ προσφορές πρέπει να δοθούν έως τις 9 Νοεμβρίου 2023.

ΔΑΑ: Η πορεία προς το ΧΑ – Το Ενημερωτικό Δελτίο, η σύμβαση και η Βουλή

Σχετικά με την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΔΑΑ, το πρόσφατο ADP του ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε ότι αναμένεται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο ενώ έχουν επιλεγεί οι χρηματο-οικονομικοί σύμβουλοι. Σημειώνεται ότι το IPO εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο α’ τρίμηνο του 2024. Πάντως, το ΤΑΙΠΕΔ στο αναθεωρημένο ADP δεν παρέχει καμία εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης της διάθεσης των μετοχών στο ΧΑ. Σημειώνεται βέβαια ότι το ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση δυνατοτήτων αξιοποίησης μέσω εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση των υφισταμένων μετοχών του, ότι στις 01/06/2023 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των μετόχων της εταιρείας σχετικά με την μέθοδο αξιοποίησης, ενώ αναμένεται η υλοποίηση της επιλεγμένης μεθόδου αξιοποίησης. Ως γνωστόν, επιλέχθηκε η εισαγωγή στο ΧΑ, καθώς το μέγεθος της εταιρείας αλλά και οι κλάδοι αναφοράς, ήτοι μεταφορών και τουρισμού, αναμένεται να προσελκύσουν νέους διεθνείς επενδυτές και η μετοχή του ΔΑΑ να αποτελέσει ουσιαστικά «όχημα» για να τοποθετηθεί κάποιος στην ελληνική οικονομία.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, εφόσον βέβαια όλα πάνε βάσει σχεδιασμού και το κλίμα στις αγορές είναι υποστηρικτικό. Αναμένεται όμως πρώτα να έρθει στη Βουλή προς κύρωση η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση που θα προσαρμοστεί στο πρότυπο των εισηγμένων (δίχως να απέχει ιδιαίτερα από αυτά). Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός Νοεμβρίου θα σταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΔΑΑ, η κυβέρνηση επιθυμεί τη διάθεση του 30% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, σε ιδιώτες μετόχους. Το 20% των μετοχών θα διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό (IPO της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και το υπόλοιπο 10% θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προς την Avi Alliance (βασικός μέτοχος, δηλαδή οι Καναδοί της επενδυτικής εταιρείας PSP Investments και ο όμιλος Κοπελούζου) με σχετικό υπερτίμημα (θα πάει από 40% σε 50% συν μία μετοχή) που έχει ήδη συμφωνηθεί.

Το ορόσημο του 2046 και τα πονταρίσματα για το τίμημα

Ο ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. H σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΑΑ (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου - ΣΑΑ) παρέχει έως το 2046 στον ΔΑΑ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου για τους σκοπούς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Η αρχική ΣΑΑ, διάρκειας 30 ετών, έως το 2026, κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995, ενώ η χρονική έκταση της ΣΑΑ, για 20 επιπλέον χρόνια, έως το 2046, κυρώθηκε με τον ν. 4594/2019. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν κατά πόσο ο ΔΑΑ θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αποκρατικοποίηση της χώρας, ξεπερνώντας και το τίμημα που προσφέρθηκε πρόσφατα στην Αττική Οδό ύψους 3,27 δισ. ευρώ (για το 100% του περιουσιακού στοιχείου). Αν το 30% του ΤΑΙΠΕΔ πωληθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ, όπως κάποτε ακούγονταν ως σενάριο (αναλόγως και των συνθηκών στις αγορές) τότε το 100% της αξίας του ΔΑΑ θα πιάσει σε αξία τα 3,3 δισ. ευρώ και άνω. Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ είναι οι Bank of America, Morgan Stanley και Deutche Bank. Η κίνηση θα αποτελέσει μια εμβληματική περαιτέρω αποκρατικοποίηση και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία ο τουρισμός και ειδικότερα ο ΔΑΑ «πετάνε», με στόχο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, αυξάνοντας παράλληλα την επενδυτική βάση και τη βελτίωση της ρευστότητας του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Καθώς θα αποτελέσει μια δυνατή ενίσχυση για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε «αποψιλωθεί».

«Μπαίνει στο κάδρο» και η HelleniQ Energy με διάθεση μετοχών ποσοστού 10% - 12%;

Αυτό που επίσης μένει να φανεί αν ο σύμβουλος θα… ασχοληθεί και με την περίπτωση της HelleniQ Energy. Στο πρόσφατο ADP αναφέρονταν στην «εταιρική αναδιοργάνωση και εφαρμογή επενδυτικών πλάνων για την μεταστροφή του Ομίλου προς την πράσινη Ενέργεια», όπως βέβαια και στην «διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ». Όπως έχουμε αναφέρει, ΤΑΙΠΕΔ και κυβέρνηση προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε κινήσεις που θα αυξήσουν το free float της μετοχής ώστε να αντικατοπτρίζει και να αντανακλά καλύτερα την αξία της εισηγμένης. Το ποσοστό που θα δοθεί, ίσως με τμηματικές ιδιωτικές τοποθετήσεις – placements, κυμαίνεται σε 10% με 12%. Ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες διαθέσεις μετοχικών μεριδίων στο μέλλον. Το μερίδιο θα προέλθει τόσο από το ποσοστό της Paneuropean Oil & Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) που κατέχει το 47,12% όσο και του ΤΑΙΠΕΔ (μεγαλύτερο κομμάτι από τον όμιλο Λάτση).

Τα προσαρμοσμένα EBITDA των 1 δισ. ευρώ

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% των μετοχών της HELLENiQ ENERGY, η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι κύριες δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τη διύλιση, εφοδιασμό και πωλήσεις πετρελαιοειδών & πετροχημικών, τη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παραγωγή & εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων καθώς επίσης και την προμήθεια, διανομή και εμπορία φυσικού αερίου. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στη νότια και τη βόρεια Ελλάδα, που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της δυναμικότητας διύλισης της χώρας. Κάνοντας πρόσφατα μία συνολική εκτίμηση για το 2023, και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου, ο κ. Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, ανέφερε πως το δεύτερο τρίμηνο (αλλά και το πρώτο μισό του έτους) θέτει τις βάσεις για μία άκρως ικανοποιητική χρήση για το 2023. «Λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του Ιουλίου και του Αυγούστου, αναμένει κανείς να ξεπεραστεί το φράγμα του 1 δισ. ευρώ για τα προσαρμοσμένα EBITDA όλη της χρονιάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα πρόκειται για το δεύτερο πιο επιτυχημένο έτος στην ιστορία της εταιρείας», σημείωνε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Υποδομές: Δύο «ντουζίνες» ΣΔΙΤ ύψους 5 δισ. ευρώ περιμένουν ανάδοχο και «υπογραφές»

Πότε θα αποκτήσει Μετρό η Θεσσαλονίκη – Η βασική γραμμή των 1,5 δισ. ευρώ, οι επεκτάσεις και το ΣΔΙΤ λειτουργίας 

Υποδομές: Οι «μάχες» των ισχυρών στο μέτωπο των οδικών συμβάσεων παραχώρησης – Η Αττική Οδός, οι επεκτάσεις, ο ΒΟΑΚ, τα ΣΔΙΤ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider