ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από 1,14 δισ. ευρώ ο τζίρος για το 2021 - Αύξηση EBITDA στα 323,5 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από 1,14 δισ. ευρώ ο τζίρος για το 2021 - Αύξηση EBITDA στα 323,5 εκατ. ευρώ
Άνω των 6,5 δισ. ευρώ η συνολική αξία των επενδύσεων που προωθεί ή συμμετέχει η εταιρεία.

Ενίσχυση του τζίρου και της λειτουργικής κερδοφορίας της κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το σύνολο της χρήσης του 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,14 δισ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 323,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των επενδύσεων του Ομίλου ξεπέρασε τα 6,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1.144,2 εκατ. ευρώ, έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,3%.
  • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε στα 323,5 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 33,7%.
  • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το 2021 έχουν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 600,6 εκατ. ευρώ, έναντι 525,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2%.
  • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 ανήλθε σε 52,8 εκατ. ευρώ, έναντι 19,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου στις 31.12.2021 ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει το επόμενο διάστημα στα 4,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα 4,5 δισ. ευρώ αφορούν σε δραστηριότητες στην Ελλάδα. Από το εγχώριο ανεκτέλεστο (υπογεγραμμένο και προς υπογραφή) των 4,5 δισ. ευρώ, σε δημόσια έργα αντιστοιχούν περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε ιδιωτικά έργα ή σε κατασκευαστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον Όμιλο μέσω έργων Παραχωρήσεων / ΣΔΙΤ στα οποία έχει ήδη ή πρόκειται να επενδύσει ο Όμιλος (π.χ. νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός κ.α.).

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη (από όλες τις χώρες δραστηριοποίησης της εταιρείας) κατά το 2021 έχουν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 224,4 εκατ. ευρώ, έναντι 194 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 15,7%.
  • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 161,5 εκατ. ευρώ, έναντι 129,4 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 24,8%.

Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Τομέα εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 6,4 GW μέσα στη επόμενη επταετία.

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2021 έχουν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ, έναντι 151,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες διελεύσεις στο β’ εξάμηνο του 2021 συνεπεία της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω COVID-19.
  • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι 105,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
  • Η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πλήθος διαγωνισμών για σημαντικά έργα παραχώρησης και Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος εντός του δ’ τριμήνου 2021 κατέστη μέτοχος του 100% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ενοποίησε πλήρως τα αποτελέσματα του τριμήνου αυτού.

Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών στον λειτουργικό τομέα, από το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ανήλθε σε 252,6 εκατ. ευρώ και η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA)1 κατά το 2021 διαμορφώθηκε σε 33,2 εκατ. ευρώ.

Ό Όμιλος εντός του Φεβρουαρίου 2022 κατέστη μέτοχος του 100% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού (με ποσοστό 50% έκαστος) ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Την κατασκευή της μονάδας έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 31.12.2021

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής:

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 31.12.2021 σε 1.231,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.317,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία με τα χρηματικά διαθέσιμα του στο τέλος του 2021 να ανέρχονται σε 1.364,4 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 245,6 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Φράγμα Χαβρία: Ετοιμάζονται για προσφορές ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, INTRAKAT – SUEZ – ΕΥΑΘ

Όλες οι ειδήσεις

20:24

Λετονία: Το κεντρώο κόμμα Νέα Ενότητα, νικητής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με exit poll

20:18

Πύργος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Σπιάντζα

20:13

Ιράν: Διαδηλώσεις σε ιρανικά πανεπιστήμια και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον κόσμο

20:06

Ολοκληρώθηκε η 2η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ

19:58

Ράπτη: Η επίθεση του φεμινιστικού τμήματος του Ρουβίκωνα στο πολιτικό μου γραφείο δεν μας τρομοκρατεί

19:54

Γεωργιάδης: Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων tης διπλής ανάπλασης

19:48

Ερντογάν: Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει εξαπολύσει πάνω μας την Ελλάδα

19:40

Σταμάτησε η διαρροή στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2

19:34

Υπ. Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη: Η εστία επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ορμητήριο εγκληματικότητας

19:12

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα στην νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πετριτσίου

18:57

ΗΠΑ: Νέα τροπολογία στη Γερουσία βάζει πρόσθετες προϋποθέσεις στην Τουρκία για τα F-16

18:51

Ιαπωνία: Σεισμός 5,6 βαθμών έπληξε την περιοχή Κιούσου

18:48

Κ. Μητσοτάκης: «Ας δώσουμε νόημα στον όρο “γυναικοκτονία”»

18:32

Ντερ Λάιεν: Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας

18:21

Nord Stream: Γερμανία, Δανία και Σουηδία θα συστήσουν κοινή ομάδα για να ερευνήσουν τις διαρροές

18:07

Καβάλα: Σοκαρισμένη η μικρή κοινωνία του ορεινού οικισμού της Λεκάνης από το διπλό φονικό

17:56

Καντίροφ: Η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος

17:33

Μπορέλ: "Σχεδόν αδύνατος" ο τερματισμός του πολέμου μετά την προσάρτηση ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία

17:21

Θεοδωρικάκος προς νέους αστυνομικούς: Υπηρετούμε τις αξίες της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών και της πατρίδας μας

17:08

Ουκρανία: Το Κίεβο καταδίκασε "την παράνομη κράτηση" του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια 

17:00

Χορός δισεκατομμυρίων για cloud και data center - Οι παλιοί και οι νέοι παίκτες

16:52

Ουκρανία: Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν

16:41

Στις 18 Νοεμβρίου η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο των Ν. Παππά και Χ. Καλογρίτσα, για τις τηλεοπτικές άδειες

16:33

O Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε την Τζόρτζια Μελόνι στο Κίεβο

16:11

Ερντογάν: Απειλεί ξανά με μπλόκο την ένταξη Σουηδίας- Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

16:05

Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 άμαχοι βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα οχήματά τους κοντά στο Κουπιάνσκ

16:01

ΣΥΡΙΖΑ: «Θα απαντήσουν Κεραμέως - Θεοδωρικάκος για το φιάσκο με την εστία που αφέθηκε στο έλεος του ΟΝΝΕΔίτη;

15:48

Gazprom: Ανέστειλε για σήμερα τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην ιταλική Eni λόγω "προβλήματος" στην Αυστρία

15:33

Θεσσαλονίκη: Ταυτόχρονο homeporting για δύο κρουαζιερόπλοια αύριο στο λιμάνι της πόλης για πρώτη φορά στα... χρονικά

15:16

Meteo: Αίθριος γενικά ο καιρός την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας