Ποιοι «χτύπησαν» τον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ποιοι «χτύπησαν» τον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
Οι κοινοπραξίες ΤΕΡΝΑ – Intrakat – Watt, Ηλέκτωρ – Μεσόγειος και ΑΒΑΞ – ΑΑΓΗΣ φέρονται να διεκδικούν τη σύμβαση συνολικής αξίας 140 εκατ. ευρώ.

Μετά από μπαράζ παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη για την κατασκευή της «πολύπαθης» μονάδας επεξεργασίες αποβλήτων στο Γραμματικό, χτες Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου έληξε η προθεσμία υποβολής των προσφορών με τρία σχήματα να δηλώνουν, κατά πληροφορίες, το «παρών» στη διαδικασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, προσφορές έδωσαν η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Intrakat – WATT, το κοινό σχήμα Ηλέκτωρ – Μεσόγειος και η κοινοπραξία ΑΒΑΞ – ΑΑΓΗΣ, κάτι που θα αποσαφηνιστεί βέβαια προσεχώς κατά την αποσφράγιση των προσφορών που βάσει της τελευταίας προκήρυξης είχε τεθεί για τις 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα, εφόσον δεν προκύψει κάποια αλλαγή.

Πρόκειται για τη «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής», που πήγαινε από παράταση σε παράταση, με τον διαγωνισμό να γίνεται με δημόσιο μοντέλο, αν και οι άλλοι 3 διαγωνισμοί για ΜΕΑ (Σχιστό, Φυλή, Θεσσαλονίκη) προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο ΕΔΣΝΑ .

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 69.515.668 ευρώ. Όμως, η αναθέτουσα αρχή (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη, συνολικής δαπάνης 25.186.737 ευρώ προ Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 100% από ιδίους πόρους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Η συνολική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.624.084,40 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Άρα, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 112.139.753,28 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, άρα με ΦΠΑ κοντά στα 140 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα: α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ ΜΕΒΑ) β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Διάρκεια σε μήνες: ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής». Η σύμβαση (ως προς το έργο) χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά 89,66% και κατά τα λοιπά από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Καλό... Δεκέμβριο (και αν) για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

gazzetta
gazzetta reader insider insider