Ευρωσύμβουλοι: Αυξημένες οι πωλήσεις το γ' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Ευρωσύμβουλοι: Αυξημένες οι πωλήσεις το γ' τρίμηνο
Ευρωσύμβουλοι
To EBITDA, για την περίοδο του γ' τριμήνου του 2021, ανήλθε σε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πωλήσεις ύψους 1,22 εκατ. ευρώ εμφάνισε το Γ' τρίμηνο του 2021 ο όμιλος «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», έναντι πωλήσεων 1,10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε σύνολο ενιαμήνου οι πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3,21 εκατ. ευρώ για το 2021, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης του 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τo EBITDA, για την περίοδο του Γ' τριμήνου του 2021, ανήλθε σε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννιαμήνου το EBITDA του 2021 ανήλθε σε 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ. του 2020, αυξημένο κατά 100%.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) την περίοδο του Γ' τριμήνου του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,38 εκατ. ευρώ του 2020, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στο ποσό των 0,84 εκατ. ευρώ , έναντι 0,41 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 104,88%.

Τα κέρδη προ φόρων για το Γ' τρίμηνο του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,30 εκατ. ευρώ του 2020, ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 124,24%..

Ο καθαρός δανεισμός στις 30/9/2021 ανέρχονταν στα 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ακολουθώντας σταθερά μειωτική τάση τα δυο τελευταία έτη.

Ο όμιλος έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής απειλής από τον COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας.

Στην ίδια χρονική περίοδο, η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά σε νέες συμφωνίες για αναθέσεις έργων, κυρίως στην Ελλάδα.

Επίσης, η μητρική εταιρεία έχει δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 12/7/2021 απόφαση της Α' επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε εκτέλεση της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 1.112.511€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022.

Για την υλοποίηση της άνωθεν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχέδιο ενημερωτικού δελτίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.