Τράπεζες
19-10-2021 | 07:55

Alpha Bank: Επενδύσεις 430 εκατ. ευρώ για ολικό μετασχηματισμό μέχρι το 2023 – Στόχοι και επιτεύγματα

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Επενδύσεις 430 εκατ. ευρώ για ολικό μετασχηματισμό μέχρι το 2023 – Στόχοι και επιτεύγματα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σύνολο επενδύσεων και δαπανών αναδιάρθρωσης συνολικού ύψους 430 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού και την επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και πλάνο επενδύσεων στην τεχνολογία ύψους 120 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιήσει η Alpha Bank για τον ολικό μετασχηματισμό της που θα ολοκληρωθεί το 2023.

Όπως αναφέρθηκε χθες σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος μετασχηματισμού the alpha blueprint, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλη Ψάλτη και την Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank, ο μετασχηματισμός αυτός αποβλέπει σε:

* Βελτίωση παραγωγικότητας κατά 25%, με ταυτόχρονη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου.

* Καθαρή μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, από το σύνολο των παρεμβάσεων, την αξιοποίηση τεχνολογιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού μοντέλου. 

* Επίτευξη επιπλέον εσόδων ύψους 60 εκατ. ευρώ από τόκους και 65 εκατ. ευρώ από προμήθειες στη Λιανική Τραπεζική μέσα σε 4 έτη .

* Αύξηση εσόδων από τόκους κατά 200 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 35 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024 στην Τραπεζική Επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε ο CEO και τα στελέχη της Alpha Bank, το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού the alpha blueprint στοχεύει σε μία Tράπεζα πιο λειτουργική, πιο καινοτόμο και τελικά πιο ανθεκτική και πιο κερδοφόρο. Δεν είναι απλώς ένα όχημα επίτευξης οικονομικών στόχων και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που θα επέμβει στον πυρήνα της τραπεζικής και θα επαναφέρει, μετά από χρόνια κρίσης, την προσοχή της Alpha Bank στον άνθρωπο: στην Κοινωνία, στον Πελάτη, στο Προσωπικό της. 

Μέσα από τις νέες δομές και τις απλοποιημένες διαδικασίες που εισάγει τo πρόγραμμα, επιταχύνεται η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων και ενισχύεται η ευθυγράμμιση ολόκληρου του Οργανισμού με τους στρατηγικούς στόχους του "Project Tomorrow". Παράλληλα, το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Alpha Bank επιταχύνει δραστικά την ψηφιακή αλλαγή ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητα να απαντά άμεσα και αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του Πελάτη.

Οι 3 πυλώνες του Προγράμματος Μετασχηματισμού

Επιδίωξη του the alpha blueprint είναι η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών με σύγχρονα προϊόντα για τους πελάτες, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός του κόστους, η αύξηση της αποδοτικότητας και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.  

Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε 3 πυλώνες: 

α)  Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, 

β) Βελτίωση του Λειτουργικού Μοντέλου,

γ) Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας. 

➔ Στον Πυλώνα “Πελατοκεντρική Ανάπτυξη”: ο Πελάτης τοποθετείται στο επίκεντρο των ενεργειών, στόχος είναι να λαμβάνει εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από μία βελτιωμένη Εμπειρία Εξυπηρέτησης τόσο στα φυσικά όσο και, κυρίως, τα ψηφιακά κανάλια.

➔ Στον Πυλώνα “Βελτίωση Λειτουργικού Μοντέλου”: στόχος είναι ο μετασχηματισμός του τρόπου οργάνωσης των εργασιών, με περισσότερες από 15 δράσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων και τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τον ανασχεδιασμό ή την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη βελτίωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. 

➔ Στον Πυλώνα “Ενίσχυση Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας”: στόχος είναι η εδραίωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, τη δημιουργία δυνατών ομάδων και την ανάδειξη των ταλέντων. 

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, εξελισσόμενο σε δυο φάσεις: 

Στην 1η Φάση (Απρίλιος – Ιούνιος 2020) υλοποιήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός με την ενεργό συμμετοχή άνω των 200 εργαζομένων από διαφορετικές περιοχές της Τράπεζας και καθορίστηκε η  περίμετρος, η δομή του προγράμματος, το πλαίσιο διακυβέρνησης και οι γενικοί στόχοι ανά τομέα εργασιών (workstream).

Μέχρι τον Μάιο του 2021 ολοκληρώθηκε η bottom-up ανάλυση, με τον σχεδιασμό νέων λύσεων και του μελλοντικού μοντέλου λειτουργίας, διαμορφώθηκαν αναλυτικά σχέδια υλοποίησης και προσδιορίστηκαν οι επιδιωκόμενες ωφέλειες και οι απαιτούμενες επενδύσεις. Εγκρίθηκε επίσης ο προϋπολογισμός και έγινε ο χρονοπρογραμματισμός έργων, αποτελούμενων από περισσότερες από 100 δράσεις / στόχους. 

Τώρα η Τράπεζα βρίσκεται στη 2η Φάση, υλοποίησης του προγράμματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. 

• 23 Workstreams υλοποιούνται με ταχύ ρυθμό καλύπτοντας και τους 3 Πυλώνες του Προγράμματος, υπό την στήριξη και καθοδήγηση των Γενικών Διευθυντών. 

• Γίνεται συστηματική παρακολούθηση της προόδου έναντι συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, βάσει της μεθοδολογίας «συνεχής μέτρηση – επεξεργασία – συζήτηση – διόρθωση». 

• Υλοποιείται παράλληλα μία σειρά από δράσεις με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας μετασχηματισμού, την ενδυνάμωση των Ανθρώπων της Τράπεζας και την παροχή ενός περιβάλλοντος επιβράβευσης της απόδοσης.

Εικόνα

 Άμεσοι στόχοι και επιτεύγματα 

Η Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank παρουσίασε τα επιτεύγματα και τους άμεσους στόχους του Προγράμματος Μετασχηματισμού.

Ειδικότερα:

• Νέα εσωτερική οργάνωση Retail Banking με βάση συγκεκριμένες ομάδες - segments Πελατών 

• Δημιουργία value propositions για υποτμήματα Πελατών, όπως π.χ. οι «οικογένειες» 

• Νέοι τρόποι προσέλκυσης του Πελάτη με life stage campaigns 

• Νέο Collaboration Platform για την επικοινωνία Πελάτη–Καταστήματος και συναλλαγές μέσω βιντεοκλήσης 

• Δύο νέα Επιχειρηματικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον ορθολογικότερο καταμερισμό της πελατείας και τη βελτίωση του Customer Experience 

• Νέα ομάδα πωλήσεων προϊόντων συναλλακτικής τραπεζικής 

• Μία πύλη εισόδου και νέες συναλλαγές στο Web Banking Eπιχειρήσεων 

• Πρόγραμμα μεταφοράς συναλλαγών Επιχειρήσεων από τα Καταστήματα σε εναλλακτικά κανάλια 

• Δημιουργία κεντρικής ομάδας Advanced Analytics Modelling με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων 

• Χορήγηση μικρών καταναλωτικών δανείων στα εναλλακτικά δίκτυα (myAlpha mobile, myAlpha Web και check-out digital retailers) 

• Αυτόματη λήψη πιστωτικών αποφάσεων σε ποσοστό άνω του 50% 

• Έγκριση για καταναλωτικά δάνεια σε λιγότερο από 1 ημέρα 

• Έγκριση για δάνειο αυτοκινήτου σε λιγότερο από 1 ώρα 

• Πάνω από 15 δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου με χρήση Robotic Process Automation 

• Νέο σύστημα αξιολόγησης “Alpha Performance Dialogue” 

• Σύνδεση της ατομικής απόδοσης με μία νέα στρατηγική αμοιβών και παροχών 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ταλέντων, μέσα και από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργία πλάνων διαδοχής 

• Ενίσχυση της εικόνας της Τράπεζας ως Εργοδότης (Employee Value Proposition).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.