Ελλάδα
15-10-2021 | 07:48

ΡΑΕ: Τρεις κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος ανάλογα με τον «κίνδυνο τιμών»

ΡΑΕ: Τρεις κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος ανάλογα με τον «κίνδυνο τιμών»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων ρεύματος χαμηλής τάσης, με κριτήριο το εύρος των προσαυξήσεων στις ανταγωνιστικές χρεώσεις που μπορεί να προκαλέσει η ύπαρξη ή όχι κάποιας ρήτρας, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε νέα διαβούλευση για τα τιμολόγια. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕ προτείνει να καταταχθούν στα τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου», αποκλειστικά τα σταθερά τιμολόγια. Επομένως, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους ρήτρα, η χρέωση δεν επηρεάζεται από καμία διακύμανση του χονδρεμπορικού κόστους ή κάποια άλλης παραμέτρου που το επηρεάζει (π.χ. ρήτρα CO2). 

Στη δεύτερη κατηγορία, θα περιλαμβάνονται τα τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου», δηλαδή τα κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία περιλαμβάνουν μεν ρήτρα, η οποία ωστόσο θα μπορεί να προκαλέσει ένα μέγιστο όριο προσαύξησης, που θα το γνωρίζει εκ των προτέρων ο καταναλωτής. Επομένως, στα συμβόλαια προμήθειας «οριοθετημένου κινδύνου», θα υπάρχει προκαθορισμένο πλαφόν στην επιπλέον επιβάρυνση της ανταγωνιστικής χρέωσης, με τον προμηθευτή να απορροφά τυχόν επιβαρύνσεις πάνω από τη συγκεκριμένη τιμή. 

Στον αντίποδα, ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου» θα χαρακτηρίζονται τα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης. Επομένως, σε αυτά τα συμβόλαια προμήθειας, δεν θα υπάρχει πλαφόν στην επιπλέον επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει η ρήτρα (αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας ή CO2). 

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, η κατηγοριοποίηση αυτή θα παράσχει στους καταναλωτές την πρωταρχική ποιοτική ένδειξη του προϊόντος προμήθειας ώστε να διερευνήσει περαιτέρω την καταλληλότητα και συμβατότητά του με τις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα διακρίνει κατά τρόπο σαφή εάν αναλαμβάνει ή όχι τον κίνδυνο αναπροσαρμογής – επαύξησης του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας.

Ορατότητα για πιθανές προσαυξήσεις 

«Η Αρχή θεωρεί αναγκαία τη σήμανση των τιμολογίων χαμηλής τάσης με κριτήριο τον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνουν, δηλαδή το ρίσκο της αναπροσαρμογής της Χρέωσης Προμήθειας. Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, αναδεικνύεται ως επιτακτική η ανάγκη των καταναλωτών να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων την πιθανότητα επαύξησης -και μέχρι συγκεκριμένου ορίου- του ενεργειακού τους κόστους. Η κατανόηση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας κυρίως για τους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι ή ευάλωτοι στις διακυμάνσεις των τιμών. Ως εκ τούτου, ο δείκτης “risk tolerance” επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της διαβούλευσης.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η κατηγοριοποίηση αυτή «απαντά» στην κριτική που είχαν ασκήσει οι προμηθευτές στην πρόταση για καθορισμό πλαφόν στις προσαυξήσεις, η οποία είχε τεθεί στην πρώτη διαβούλευση. Έτσι, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Αρχή, συνάδει με τη θέση των εταιρειών, για το ότι ο κίνδυνος διαμόρφωσης των τιμών δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από τους παρόχους, οι οποίοι ακολουθούν τις μεταβολές της αγοράς και δεν τις προσδιορίζουν. 

Ρήτρα πρόωρης αποχώρησης & πάγιο 

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο στη δεύτερη διαβούλευση να υπάρξει κάποια εναλλακτική προτεινόμενη φόρμουλα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής αποκτά εικόνα για το ύψος των διακυμάνσεων από τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Έτσι, η εναλλακτική λύση στην οποία κατέληξε στο μεταξύ η ΡΑΕ ήταν η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα αυτή διαβούλευση δεν γίνεται καμία αναφορά στη ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, γεγονός που δείχνει ότι η ΡΑΕ δεν επιμένει πλέον στην κατάργησή της από τα κυμαινόμενα τιμολόγια. Όσον αφορά το πάγιο, το οποίο αρχικά η ΡΑΕ είχε εισηγηθεί να καταργηθεί, η Αρχή προτείνει το κόστος αυτό να ενταχθεί στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, δηλαδή ως παράμετρος που συνδιαμορφώνει τη Χρέωση Προμήθειας. 

«Περαιτέρω, δεδομένης της ετερογένειας των σκοπών που -κατά την κρίση των Προμηθευτών- εξυπηρετούνται μέσω του “παγίου”, αναντίρρητα προβάλλει η υποχρέωση σαφούς διευκρίνισης στους καταναλωτές του κόστους που αντανακλάται στην εν λόγω χρέωση. Τέλος, το σχετικό κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον τελικό συνολικό υπολογισμό του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας (στάθμιση σε €/ΜWh)».

Ενιαία φόρμα για τα τιμολόγια

Στη νέα διαβούλευση τίθεται επίσης μία ενιαία φόρμα για τους λογαριασμούς ρεύματος καθώς και ένα πρότυπο για το έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης, με σκοπό τα δύο αυτά μέτρα να τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2022. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η τυποποίηση τόσο της μορφής των λογαριασμών όσο και του εντύπου προσυμβατικής ενημέρωσης θα ενισχύσει τη διαφάνεια, ενώ θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αντιπαραβάλλουν τα διαθέσιμα συμβόλαια των εταιρειών προμήθειας. 

«Τόσο οι προσυμβατικές επικοινωνίες όσο και η συμβατική ενημέρωση των πελατών οφείλουν να διαμορφώνονται κατά τρόπο λειτουργικό και κατάλληλο για την επίτευξη του στόχου που εξυπηρετούν, δηλαδή για την τόνωση της δυνατότητας των καταναλωτών να κατανοήσουν τον τρόπο διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, να αντιληφθούν το κόστος που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου και να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της διαβούλευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Δαγούμας είχε υπογραμμίσει πως οι ενιαίες φόρμες θα επιτρέψουν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να κατανοούν ευκολότερα και πληρέστερα τους όρους ενός προσφερόμενου προγράμματος, αλλά και τις διάφορες «συνιστώσες» του τελικού ποσού που καλείται να πληρώσει στον λογαριασμό του. «Θέλουμε ο καταναλωτής, όταν υπογράφει νέα σύμβαση και όταν λαμβάνει τον λογαριασμό του, να βλέπει οπτικά και να ξέρει ορισμένα πράγματα με σαφήνεια», είχε αναφέρει. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.