Τράπεζες
21-09-2021 | 07:55

Η πρώτη «κρούση» της Moody's για τις ελληνικές τράπεζες και οι περαιτέρω δυνατότητες αναβαθμίσεων

Η πρώτη «κρούση» της Moody's για τις ελληνικές τράπεζες και οι περαιτέρω δυνατότητες αναβαθμίσεων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές που ανοίγονται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έδωσε η Moody's, έχοντας αφήσει πίσω τους το μεγαλύτερο τμήμα της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, σημείο στο οποίο έχουν σταθεί πρόσφατα και οι Fitch, BofA και Morgan Stanley.

Έτσι, ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε (κατά δύο βαθμίδες) τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του αξιόχρεου των καταθέσεων της Eθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Αlpha Bank σε «B2» από «Caa1» και της Τράπεζας Πειραιώς σε «B3» από «Caa2», ενώ παράλληλα, αναβάθμισε και τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (Counterparty Risk Assessments, CRA) της Eθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Αlpha Bank σε «Ba3» από «B1» και της Τράπεζας Πειραιώς σε «B1» από «B2». Επιπλέον, η Moody's προχώρησε σε αναβάθμιση και της βασικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) της Eθνικής Τράπεζας, της Αlpha Bank και της Eurobank σε «Β3» από «Caa1» και της Τράπεζας Πειραιώς σε «Caa1» από «Caa2».

Τεκμηριώνοντας το σύνολο των κινήσεών της, η Moody’s εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων και της φερεγγυότητας καθώς και στις θετικές προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Επιπλέον, η αναβάθμιση της αξιολόγησης των καταθέσεων των τραπεζών αντικατοπτρίζει επίσης τις πρόσφατες και επερχόμενες εκδόσεις τίτλων στο πλαίσιο του MREL έως το τέλος του 2025, γεγονός που θα αλλάξει τη δομή των υποχρεώσεων των τραπεζών και θα ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθεματικά για την προστασία των καταθετών.

Πέραν αυτών, η Moody's έθεσε θετικό outlook εκτιμώντας πως οι τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτικό τους προφίλ και θα είναι σε καλή θέση ώστε να διαχειριστούν κάθε νέο σχηματισμό προβληματικών δανείων ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού. Ο οίκος σημειώνει παράλληλα, πως θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω αναβαθμίσεις τα επόμενα τρίμηνα, εάν οι τράπεζες διατηρήσουν τα επίπεδα κεφαλαίων και τη ρευστότητά τους, υλοποιώντας πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους, μειώνοντας περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια, και αξιοποιώντας τις προοπτικές οικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με κυριότερο «πυλώνα» τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αξίζει να επισημανθεί πως και η Fitch δείχνει να κινείται σε ανάλογη γραμμή, καθώς σε ερώτημα του insider.gr γύρω από το πως αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών ώστε να περάσουν στο στάδιο στήριξης και χρηματοδότησης της οικονομίας και αν αυτές οι κινήσεις θα αποτυπωθούν ως ένα βήμα επιστροφής στο investment grade, o Pau Labro Vila, (CFA και Director της Fitch για τις ελληνικές τράπεζες) ανέφερε πως πρόσθετες ενέργειες από τις τράπεζες στη βάση της ενίσχυσης της ποιότητας των κεφαλαίων τους αλλά και στη εκτέλεση των capital plans τους το 2021 και στις αρχές τους 2022 μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στα rating actions του οίκου, το προσεχές διάστημα.

Ωστόσο η Moody's επισημαίνει πως οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να περιορίζονται από την ποιότητα των κεφαλαίων τους, λόγω του ύψους του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) στη δομή του κεφαλαίου, καθώς και από τις προκλήσεις που απορρέουν στη βάση της περαιτέρω μείωσης των προβληματικών τους δανείων και του κόστους κινδύνου (CoR), και στη βελτίωση της βασικής τους κερδοφορία, περιορίζοντας τα κόστη και διατηρώντας το εύρος των δραστηριοτήτων τους.

Αναφορικά με την Εθνική Τράπεζα, η Moody's επισημαίνει πως η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην μεγάλη τιτλοποίηση «Frontier» (5,7 δισ. ευρώ), με το ύψος της κρατικής εγγύησης από τον «Ηρακλή» επί των senior notes να κυμαίνεται στα 3 δισ. ευρώ περίπου. Παράλληλα ο οίκος συμπεριλαμβάνει στην αναβάθμισή του την προσδοκία ότι ο δείκτης NPE θα μειωθεί σε περίπου 6% μέχρι τα τέλη του 2022, μέσω των τιτλοποιήσεων και της χορήγησης νέων δανείων σε ένα πιο ευνοϊκό επιχειρηματικά περιβάλλον. Η Moody's θεωρεί επίσης ότι η βελτίωση των assets της τράπεζας θα συμβάλει στην ενίσχυση της κερδοφορία της που ήδη ανακάμπτει τα τελευταία τρίμηνα. Παράλληλα, κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι αρκετά άνετη με τον δείκτη CET1 στο 16% και CAR στο 17%, ενώ αναμένεται ενίσχυση κατά 170 μ.β μόλις ολοκληρωθεί επίσημα το «Frontier» στο δ' τρίμηνο του έτους και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Για τη Eurobank, ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει την απόδοση και την κερδοφορία που κατέγραψε το α' εξάμηνο, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της με προοπτική μείωσης του δείκτη NPE στο 7,3% όταν ολοκληρώσει την τιτλοποίηση «Mexico». Παράλληλα, σύμφωνα με τη Moody's, η τράπεζα κατάφερε να πετύχει μια ικανοποιητική 7,7% ετησιοποιημένη απόδοση στο ενσώματο book value τον Ιούνιο έναντι 6% ένα χρόνο νωρίτερα. Το θετικό outlook αντανακλά το περιθώριο περαιτέρω βελτιώσεων στην κερδοφορία αλλά και συνολικά στην οικονομική απόδοση, που απορρέουν και από την δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, θετικά προσμετρώνται από την Moody's ο αρνητικός σχηματισμός NPEs της τράπεζας το β' τρίμηνο του έτους, το 1% CoR και η κάλυψη μέσω προβλέψεων που διαμορφώθηκε στο 63,3%.

Από την άλλη, η αναβάθμιση για την Alpha Bank αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει καταγράψει η τράπεζα στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της με το δείκτη NPE να υποχωρεί στο 26% τον Ιούνιο, από 43% τον Ιούνιο του 2020 κυρίως λόγω της τιτλοποίησης «Galaxy» (NPEs ύψους 10,8 δισ. ευρώ) με το «βλέμμα» στο 2% έως το 2024. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Moody's ο δείκτης NPE αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 13% μέχρι το τέλος του έτους λόγω μιας πρόσθετης τιτλοποίησης NPE ύψους 3,5 δισ. ευρώ και δύο πωλήσεων χαρτοφυλακίου NPE επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ. Η κάλυψη μέσω προβλέψεων έφτασε στο 54% τον Ιούνιο από 44% ένα χρόνο νωρίτερα, με το CoR να περιορίζεται στις 87 μ.β. ενώ αναμένεται μια αύξηση στις 120 μ.β περίπου για φέτος.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η Moody's λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης των assets της έως τις αρχές του 2022, στοχεύοντας σε ένα υπόλοιπο NPE της τάξεως των 3,6 δισ. ευρώ περίπου και δείκτη NPE 9% περίπου μέχρι τις αρχές του 2022. Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, η μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας παρέχει εμπιστοσύνη στο ότι το ευρύτερο business plan της θα έρθει εις πέρας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανοδική αναθεώρηση στο BCA της. Το CET1 της τράπεζας ήταν στο 11,6% και το CAR στο 15,8% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τις τρέχουσες κανονιστικές απαιτήσεις του 6,3% και του 11,3% αντίστοιχα που είναι πιθανό να αυξηθούν σε 9,6% και 14,5% από το 2023 και μετά. Το θετικό outlook της τράπεζας καλύπτει πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων και στο προφίλ κερδοφορίας της, επωφελούμενη από τις ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές της χώρας και τις δυνατότητες δανεισμού που απορρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

MUST READ

Θετική η Citi για τις ελληνικές τράπεζες μετά την αναβάθμιση από τη Moody's