Ελλάδα
29-07-2021 | 19:03

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021

Newsroom
Μοιράσου το
Alpha Trust - Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Βελτιωμένα κέρδη κι έσοδα ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, σε σχέση με τις ζημιές του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.
Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το α΄ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,28 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,40 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,39 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών 3,57 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε 958,07 χιλ. ευρώ.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 14,38 εκατ. ευρώ ή 35,86 ευρώ ανά μετοχή στις 30/06/2021.

Στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΙΤΑΝ,. ΕΛΒΕ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ .

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.