Ελλάδα
25-06-2021 | 14:25

ΕΥΔΑΠ: «Κλείνει» η συμφωνία με το Δημόσιο για το κόστος του αδιύλιστου νερού

ΕΥΔΑΠ: «Κλείνει» η συμφωνία με το Δημόσιο για το κόστος του αδιύλιστου νερού
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Οριστικά «κλείνει» το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΥΔΑΠ και το Δημόσιο για το κόστος του αδιύλιστου νερού, εξέλιξη που κλείνει και μια εκκρεμότητα που απασχολούσε την εισηγμένη, επηρεάζοντας και τα οικονομικά της μεγέθη.

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί σχετική τροπολογία, σε έναν νόμο του υπουργείου Υγείας που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα (μάλλον Τρίτη), η οποία εξουσιοδοτεί το Δημόσιο σε έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ώστε να προχωρήσει η συμφωνία ανάμεσα στο κράτος και την ΕΥΔΑΠ για το αδιύλιστο νερό, δηλαδή να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Η οποία μάλιστα προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ αναμένεται θετική επίδραση στα μεγέθη της ΕΥΔΑΠ από φέτος.

Αυτό αποκάλυψε νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Σαχίνης, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, αναφερόμενος στην άρση αυτής της αβεβαιότητας, προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων της, του δημοσίου και των πολιτών-πελατών.

Συνολικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στο μέλλον. Περιλαμβάνει ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως η αναδιοργάνωση της εταιρείας σε ζητήματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και η δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020 (τα 157 εκατ. ευρώ που αναφέραμε πριν) χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Διασφαλίζει μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της αμέσως προηγούμενης περιόδου 2013-2020.

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών  συμβούλων, η ΕΥΔΑΠ είχε προχωρήσει στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους 157,5 εκατ. ευρώ, η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανήλθε σε ποσό 22,2 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού 135,3 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

Επίσης, ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 12 με 13 εκατ. ευρώ θα επιτύχει η ΕΥΔΑΠ από τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την προμήθεια ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος, κατά τα επόμενα 20 χρόνια (2021-40). Σημειώνεται ότι, ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας, με 462 εκατ. ευρώ ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα, χωρίς δανεισμό. 

Το 2020 η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε ζημίες 57,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της εταιρείας ήταν αρνητικό κατά 66,1 εκατ. ευρώ. Η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις. Πρώτον, από την πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας. Δεύτερον, από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2019). 

Μάλιστα, αν η ΕΥΔΑΠ δεν είχε το θέμα της πρόβλεψης για τη συμφωνία με το Δημόσιο το προσαρμοσμένο EBITDA θα έφτανε στα 100,4 εκατ. ευρώ (μείωση μικρή 6,7% σε σχέση με το 2029), ενώ αν δεν συμπεριλαμβάνονταν και οι απαιτήσεις από πελάτες, τότε το EBITDA θα ήταν ενισχυμένο κατά 1,4% το 2020, στα 111,8 εκατ. ευρώ, ένδειξη ότι στη βάση του ο ισολογισμός του ομίλου είναι υγιής.

Σε κάθε περίπτωση, η εκκρεμότητα μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ κρατάει αρκετά χρόνια και έρχεται από τον Δεκέμβριο του 2013 καθώς, έκτοτε, η εταιρεία λειτουργεί με παρατάσεις της προϋπάρχουσας σύμβασης, η οποία είχε λήξει. Υπενθυμίζεται ότι παλιότερα η ΕΥΔΑΠ είχε συμφωνήσει εκ νέου με το Ελληνικό Δημόσιο να παραταθεί η μεταξύ τους Σύμβαση (αποκλειστικού της δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ ακολούθως δόθηκε νέα παράταση με στόχο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα πολυετή σύμβαση με το Δημόσιο που εντάσσονται και στο ευρύτερο πλαίσιο που σχετίζεται με τη μεταξύ τους Σύμβαση (ΕΔΥΑΠ και κράτους) περί του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της εισηγμένης εταιρείας ύδρευσης.  Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ συμψήφιζε το κόστος του αδιύλιστου νερού με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που η ίδια παρείχε στην εταιρεία.

Ο όμιλος προχωρά σε πλήρη μετασχηματισμό προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων και βέβαια των πελατών του, ενώ προωθεί μεγάλο επενδυτικό σχέδιο 700 εκατ. ευρώ ως προς τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής CEO της ΕΥΔΑΠ, κ. Τόσιος, «κύρια μέριμνά μας είναι η ολοκλήρωση των έργων της Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται για έργα πνοής για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Έχουν δημοπρατηθεί έργα αποχέτευσης σε Παλλήνη, Ραφήνα-Πικέρμι, Σπάτα, Αρτέμιδα και Μαραθώνα συνολικού προϋπολογισμού 462 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης 842 χλμ. και 37 χιλ. εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, όπως και την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας δυναμικότητας 135.000 κατοίκων».

Όπως ανέφερε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, τα έργα θα ανακυκλώνουν το νερό των λυμάτων, το οποίο θα επιστρέφει καθαρό είτε ως μέσο ύδρευσης, είτε ως άλλες χρήσεις. Το μεγαλύτερο αφορά στην προκήρυξη του έργου κατασκευής του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας». 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 88,77 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά στα 110,08 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια σύμβασης, ορίζεται σε 114 μήνες, ενώ η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για ένα έτος (δικαίωμα προαίρεσης). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2021.

Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 85% του δευτερεύοντος δικτύου στην περιοχή των Γλυκών Νερών, ενώ έχουν κατασκευαστεί 1.460 εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των αντίστοιχων ακινήτων.

Η διοίκηση της εταιρείας εδώ και περίπου δύο μήνες είχε προαναγγείλει την παροχή bonus προς τους μετόχους, συνολικού ύψους σχεδόν 50 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000 ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή αλλά και έγκριση επιστροφής κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 24.495.000 ευρώ, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Συνεργασία ΕΜΠ - ΕΥΔΑΠ για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης και καινοτομία στη διαχείριση των υδατικών πόρων