Τράπεζες
08-06-2021 | 19:00

Ταμείο Ανάκαμψης και τράπεζες: Τι περιμένουν Alpha Bank, Eurobank, ΕΤΕ και Πειραιώς

Newsroom
Μοιράσου το
Ταμείο Ανάκαμψης και τράπεζες: Τι περιμένουν Alpha Bank, Eurobank, ΕΤΕ και Πειραιώς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από τις ελληνικές τράπεζες για την μετα-κορονοϊού εποχή της ελληνικής οικονομίας αλλά και στο θέμα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) αναφέρθηκαν οι επικεφαλής των 4 συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας,  μιλώντας διαδικτυακά στο roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Νέα Υόρκη.

Alpha Bank 

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανέφερε πως στόχος της τράπεζας είναι η μείωση του ποσοστού των NPLs επί του χαρτοφυλακίου της σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το 2022.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται στην μεταπανδημική εποχή για την Ελλάδα, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, λόγω της αναθέρμανσης της εμπιστοσύνης των κεφαλαιαγορών και της βελτίωσης του επενδυτικού προφίλ της χώρας, χάριν στις αποφασιστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικής πολιτικής και στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο θέμα της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών. Προσέθεσε, δε, ότι η εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και να οδηγήσει τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο CEO της Alpha Bank: «Το RRF διαφέρει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του παρελθόντος, πρώτον διότι η μελλοντική ανάπτυξη, θα βασίζεται σε υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων που θα υποστηρίζονται από πρόσθετη μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα, και όχι στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και δεύτερον διότι στόχος είναι η δραστική αλλαγή της τρέχουσας διάρθρωσης της οικονομίας, ουσιαστικά η αντιστροφή του status quο. Επιπλέον, ο προσανατολισμός μετατοπίζεται στην πράσινη μετάβαση, τη διείσδυση των εξαγωγών, την ερευνητική καινοτομία και την ψηφιοποίηση, καθώς και στην προοπτική συγχωνεύσεων και εξαγορών, η οποία θα αυξήσει το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας».

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο και η ΑΜΚ της Alpha Bank

Ο κ. Ψάλτης επικεντρώθηκε και στη βούληση της Alpha Bank να στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία διατυπώνεται με μεγάλη σαφήνεια στο ανανεωμένο Στρατηγικό της Σχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους Ευρώ 0,8 δισ. από τους Μετόχους της και τις αγορές κεφαλαίων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η έγκαιρη εξασφάλιση του αναπτυξιακού κεφαλαίου που αναμένεται να διαθέσει η Τράπεζα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει νωρίτερα τους στόχους κερδοφορίας της, θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και στην εφαρμογή της μερισματικής της στρατηγικής. 

Επιπλέον, ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι η επερχόμενη ΑΜΚ θα προσφέρει στην Τράπεζα τηn αναγκαία ευελιξία για τη χρηματοδότηση έργων υψηλής αξίας, επιτρέποντάς της να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κινδύνου/κερδοφορίας τέτοιων έργων, και ταυτόχρονα, να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της απαιτήσεων σε όλο τον ορίζοντα του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σημαντικά βήματα προόδου στη μείωση των NPLs από όλες τις τράπεζες

Σε ερώτηση του συντονιστή του πάνελ σχετικά με το αν οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή με μείωση των NPLs στο σύνολο του κλάδου, κατά περίπου 68% ( ή Ευρώ 69 δισ.) σε Ευρώ 33 δισ., από Ευρώ 102 δισ. στις αρχές του 2017, καθώς και με τη δημιουργία της ελληνικής αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων που ήταν, όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Προσέθεσε, δε, ότι η Alpha Bank ήταν η πρώτη Τράπεζα που ίδρυσε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Cepal, η οποία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPLs συνολικού ύψους Ευρώ 8 δισ.

Επίσης, ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» για την μέχρι στιγμής υλοποίηση τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους Ευρώ 31 δισ. καθώς για την πρόσθετη προσπάθεια απομόχλευσης των NPLs με νέες τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 20 δισ. περίπου, μέσω της επέκτασης του προγράμματος με τον «Ηρακλή ΙΙ», γεγονός που θα επιτρέψει στις τράπεζες να πετύχουν μονοψήφιους δείκτες NPLs έως το 2022.

Αναφορικά με το θέμα της πιθανής μετάπτωσης σε NPLs των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς μορατόριουμ, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως, εξετάζοντας την μέχρι στιγμής απόδοση τους, 5 μήνες μετά τη λήξη τους, καταγράφονται επίπεδα επαναφοράς σε εξυπηρέτηση 85% ή και περισσότερο. Διατύπωσε την εκτίμηση, δε, ότι ο όποιος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος και διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες, τόσο λόγω των δράσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει τη ρευστότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και λόγω της λειτουργικής ετοιμότητας των τραπεζών που διατηρούν ανοικτό διάλογο με τους πελάτες τους και προσφέρουν εγκαίρως νέα προϊόντα με επαρκή χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, σε συνάρτηση με τις ταμειακές ροές των πελατών τους.

Δραστική μείωση των NPLs από την Alpha Bank

Όσον αφορά στη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΑ της Alpha Bank, o κ. Ψάλτης τόνισε ότι η μείωση που σημειώθηκε φτάνει τα Ευρώ 18 δισ., συμπεριλαμβανομένου και του Project Galaxy, της μεγαλύτερης συναλλαγής τιτλοποίησης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, την οποία η Τράπεζα κατάφερε να εκκινήσει και να φέρει επιτυχώς εις πέρας, μέσα σε διάστημα 10 μόλις μηνών, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας.

Επίσης, προσέθεσε ότι, με τις νέες συναλλαγές NPLs ύψους Ευρώ 8,1 δισ. που δρομολογούνται, ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 7% μέχρι το τέλος του 2022, ενώ μέχρι το 2024 ο ισολογισμός αναμένεται να έχει εξυγιανθεί πλήρως. 

«Η αποφασιστική μείωση των συσσωρευμένων NPLs, εκτός από την εξυγίανση του ισολογισμού, θα βελτιώσει την ποιότητα των Αποτελεσμάτων Χρήσης μας, καθώς ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του τρέχοντος κόστους κινδύνου είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου NPLs και όχι οποιαδήποτε επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου 4%», κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

Eurobank 

Ο επικεφαλής της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σημείωσε πως η η Eurobank υπήρξε πρωτοπόρος στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μονοψήφιο δείκτη ήδη από εφέτος. «Είμαστε έτσι σε θέση να εστιάσουμε στην ανάπτυξη. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε αντίστοιχα έργα, μπορούμε να προσφέρουμε στους επενδυτές το συντονισμό για την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στο Ταμείο Ανάκαμψης με γρήγορες και απλές διαδικασίες», πρόσθεσε.

O Φωκίων Καραβίας αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των τραπεζών στην υλοποίηση του RRF, τα κεφάλια του οποίου χωρίς υπερβολή δεν έχουν προηγούμενο. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην επιλεξιμότητα έργων που θα ενταχθούν στο RRF, στην πιστοληπτική αξιολόγηση καθώς και στην παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων και τη διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών οι τράπεζες δημιουργούν το πλαίσιο συνεργασίας προσαρμοσμένο σε έργα που θα είναι επιλέξιμα για RRF με στόχο τη δημιουργία μιας απρόσκοπτης διαδικασίας για τους επενδυτές.

Ακόμα, ο ίδιος είπε πως η τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός ειδικού project για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σε επενδύσεις όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι κατασκευές και η βιομηχανία.

«Ολόκληρη η διαδικασία θα εκτελείται από την Eurobank, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει ένα μόνο σημείο επαφής καθ 'όλη τη διάρκεια. «Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και πιθανούς επενδυτές και καταρτίζουμε μια σύντομη λίστα έργων που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στην ομπρέλα RRF. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας αγωγός έργων όταν θα διατεθούν τα πρώτα κεφάλαια, πιθανώς προς το τέλος του έτους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν επικεντρωνόμαστε σε έναν μόνο τομέα. 

Προφανώς, πολλά έργα από τον ξενοδοχειακό κλάδο ικανοποιούν τα περισσότερα από τα κριτήρια RRF, ωστόσο, βλέπουμε με ενδιαφέρον και πολλούς άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, τα ακίνητα, τα logistics, τα κατασκευαστικά και βιομηχανικά έργα. Εστιάζουμε επίσης στον εντοπισμό περιπτώσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα προωθούσαν τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του RRF».

Εθνική Τράπεζα

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε πως θα ενισχυθεί η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τους πόρους που θα λάβει από το Υαμείο Ανάκαμψης.

Ο ίδιος τόνισε πως αν εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, παράλληλα με τις εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης, το αποτέλεσμα για τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ θα είναι πολλαπλάσιο.

Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει εντοπίσει, μέσω της έκθεσης Πισσαρίδη, τα βασικά πεδία στα οποία είναι απαραίτητο να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις τα επόμενα χρόνια. Όπως ο ίδιος επισήμανε, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει αρκετές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και άλλες που είναι απαραίτητες για να αυξηθούν οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων.

Το πρώτο πεδίο αφορά σε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και αποδοχή των ελληνικών προϊόντων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πεδίο σχετίζεται με την «μαύρη οικονομία» η οποία συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργεί ως «βαρίδι» για την υπόλοιπη οικονομία.

Η τρίτη αναγκαία μεταρρύθμιση αφορά στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, όπου κυριαρχεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τέλος, ο κ. Μυλωνάς τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης.

Σε ερώτηση σχετικά με την κερδοφορία των τραπεζών και το πως μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι κλειδί δεν είναι μόνο οι ιδέες και οι κατευθύνσεις που όλοι ξέρουμε και ακολουθούμε, αλλά και ο τρόπος που θα τις αναπτύξουμε και θα τις εφαρμόσουμε.

Ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ αναφέρθηκε στην προοπτική ανάκτησης μέρους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη καταθετικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, που μπορεί να οδηγήσει σε διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Επίσης, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πολλών δεδομένων που συλλέγουν οι τράπεζες και τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσφορά νέων υπηρεσιών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Εθνική Τράπεζα έχει εδώ και τρία χρόνια εφαρμόσει ένα ευρύ πρόγραμμα μετασχηματισμού το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο και σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες, όπως η μείωση των κόκκινων δανείων, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της ΕΤΕ. 

Τράπεζα Πειραιώς

Ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στάθηκε στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, λέγοντας ότι δείχνει τη διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά.

Ο  κ. Μεγάλου επισήμανε ότι το στόρυ της ελληνικής οικονομίας, το οποίο προσελκύει τους επενδυτές είναι οι μακροοικονομικές προοπτικές, οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα και αυτές που θα ακολουθήσουν και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που ήδη διαφαίνεται ότι θα επιτύχει η χώρα.

Μιλώντας για την ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Μεγάλου σημείωσε πως  αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική διάθεση αφού το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν ισχυρό και οδήγησε σε υπερκάλυψη της αύξησης ύψους 1,4 δισ. ευρώ κατά 4 φορές, με ευρεία σύνθεση και υψηλή ποιότητα των συμμετεχόντων.

Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στην Τράπεζα και την οικονομία, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος του προγράμματος εμβολιασμού και η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του covid-19, oδηγούν σε βελτίωση των προσδοκιών για γοργή ανάκαμψη. 

 

Έχοντας θωρακιστεί κεφαλαιακά και με το σχέδιο μείωσης των ΝPEs σε πλήρη εξέλιξη, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας και να συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί για τη χώρα μια μοναδική ευκαιρία για τη μετάβαση σε βιώσιμη ανάπτυξη, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος μοχλός του Ταμείου είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τραπεζικό δανεισμό.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει από τις αρχές του έτους προχωρήσει σε νέες εκταμιεύσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με στόχο τη χορήγηση νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2021.

Προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs),  παράλληλα με τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και την υποστήριξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για την περίοδο 2021-2024, σχεδιάζεται η εκταμίευση νέων δανείων της τάξης των 22-23 δισ. ευρώ προς τους πελάτες, εκ των οποίων το 75% προς επιχειρήσεις.

 

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιακή προσαρμογή στο Δημόσιο με αλλαγές που θα χρειάζονταν πολλά χρόνια να πραγματοποιηθούν ενώ και οι τράπεζες ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία και την λειτουργική τους αποτελεσματικότητα.

«Στην Τράπεζα Πειραιώς, έχουμε ενσωματώσει την ψηφιοποίηση ως βασική στρατηγική και προσαρμόζουμε την παραδοσιακή τραπεζική στα ψηφιακά κανάλια», τόνισε ο κ. Μεγάλου και ανέφερε ότι το 95% των συνολικών συναλλαγών της Τράπεζας μπορούν να γίνουν ψηφιακά ενώ ακόμη περισσότερες καινοτομίες θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα.

Ενδεικτικά τον Μάϊο, πραγματοποιήθηκαν 34 εκ. συναλλαγές στην winbank, κατά 31% περισσότερες από ό,τι ένα έτος πριν ενώ καταγράφονται περίπου 2,4 εκ. εγγεγραμμένοι πελάτες.

Όπως επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του μετασχηματισμού είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου η Τράπεζα να παρέχει στους πελάτες προσωποποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με απλοποίηση των διαδικασιών και έμφαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.