Ελλάδα
20-05-2021 | 09:25

Frigoglass: Μειωμένες πωλήσεις στο τρίμηνο, 62 εκατ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα

Newsroom
Μοιράσου το
Frigoglass: Μειωμένες πωλήσεις στο τρίμηνο, 62 εκατ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με μειωμένες πωλήσεις, κατά 29,4%, έκλεισε το α' τρίμηνο για την  Frigoglass λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης των περιορισμών που σχετίζονται με την COVID-19, των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και της σύγκρισης με το προ της πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα, στα μεγέθη της η εισηγμένη καταγράφει:

- Αύξηση των πωλήσεων κατά 22%, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, στον κλάδο Υαλουργίας λόγω της συνεχιζόμενης ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών.

- Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ασία λόγω αύξησης μεριδίου αγοράς. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη και στην Αφρική συνέχισαν να επηρεάζονται από τις μειωμένες επενδύσεις σε επαγγελματικά ψυγεία λόγω της πανδημίας.

- Παρά τη μείωση των πωλήσεων, το περιθώριο EBITDA κυμάνθηκε στα επίπεδα του περυσινού τριμήνου.

Βελτίωση του περιθωρίου στον κλάδο Υαλουργίας λόγω αύξησης των τιμών, ενώ η χαμηλή απορρόφηση του σταθερού κόστους και η αύξηση του κόστους πρώτων υλών επηρέασαν το περιθώριο του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης.

- Διατήρηση της ρευστότητας σε επαρκή επίπεδα, €62 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης το 2021.

- Επιτυχημένη επέκταση της Frigoserve στην Ελβετία στο τέλος του τριμήνου.

- Έναρξη των εργασιών ανακατασκευής ενός κλιβάνου στη Νιγηρία τον Μάρτιο, με αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2021.

- Αναμένεται αύξηση πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31% τον Απρίλιο.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου είναι ενδεικτικά των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, αν και παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των τάσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας στη Δυτική Αφρική και την επιτυχημένη υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής μας, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ασία και τη σύναψη νέων συνεργασιών για τη Frigoserve.

Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τον ρυθμό και την κλίμακα της οικονομικής ανάκαμψης, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA το 2021".

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι «κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, η επίδοσή μας επηρεάστηκε από τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων στις επενδύσεις των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία. Παρόλα αυτά, διαπιστώσαμε μια προοδευτική αύξηση των παραγγελιών, η οποία ήταν επακόλουθο της χαλάρωσης των σχετικών με την COVID-19 μέτρων καθώς και του ρυθμού των εμβολιασμών σε διάφορες αγορές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της τάσης κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών στα κανάλια άμεσης κατανάλωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μείωση των πωλήσεων οφείλεται επίσης στην ισχυρή συγκριτική βάση λόγω των σημαντικών παραγγελιών κατά το πρώτο δίμηνο του 2020, ενώ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους ξεκίνησε η σύγκριση με την περίοδο του προηγούμενου έτους που επηρεάστηκε από τον πρώτο γύρο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Η επίδοση του κλάδου Υαλουργίας διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, με τις πωλήσεις να αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 29,4%, στα €95,9 εκατ., λόγω της πτώσης των πωλήσεων και στους δύο κλάδους.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 26%, σε €22,9 εκατ. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, στο 23,9%. Η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους αντανακλά κυρίως τις πρωτοβουλίες αύξησης τιμών, τη βελτιωμένη απορρόφηση του σταθερού κόστους παραγωγής και τις προσπάθειες μείωσης του ενεργειακού κόστους στον κλάδο Υαλουργίας, καθώς και τις χαμηλότερες εκπτώσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Οι παράγοντες αυτοί υπεραντιστάθμισαν τη χαμηλότερη απορρόφηση του σταθερού κόστους λόγω μείωσης του όγκου πωλήσεων, το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και τον αντίκτυπο του λιγότερο ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και την υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας.

Οι πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) κατά 19,5% σε €8,8 εκατ.

Εξακολουθούμε να επωφελούμαστε από τα μέτρα που υιοθετήσαμε με στόχο τη βελτίωσης της βάσης σταθερών δαπανών, κυρίως μέσω πρωτοβουλιών μείωσης του μισθολογικού κόστους οι οποίες υλοποιήθηκαν στην αρχή της πανδημίας. Επιπλέον, η μείωση αυτή ενισχύθηκε από τις χαμηλότερες δαπάνες για εγγυήσεις προϊόντων, ταξιδίων και άλλων μη βασικών εξόδων, καθώς και από τον θετικό αντίκτυπο της υποτίμησης ορισμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ σε έξοδα που εκφράζονται σε τοπικά νομίσματα.

Κατά συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,7%, στα €14,4 εκατ., με αποτέλεσμα την πτώση του περιθωρίου EBITDA κατά 5 μονάδες βάσης, στο 15,1%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €9,9 εκατ., μειωμένα κατά 33,5% σε σχέση με πέρυσι , ενισχυόμενα από τη μείωση των αποσβέσεων ως επακόλουθο των περιορισμένων κεφαλαιακών δαπανών το 2020. Τα καθαράχρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €3,4 εκατ., έναντι €0,6 εκατ. πέρυσι, κυρίως λόγω των μειωμένων συναλλαγματικών κερδών ως αποτέλεσμα της σημαντικής υποτίμησης του Νάιρα το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε €3,4 εκατ., έναντι €6,5 εκατ. πέρυσι, λόγω της πτώσης των κερδών προ φόρων και των υψηλότερων αναβαλλόμενων φόρων το περυσινό έτος, που σχετίζονται με μη πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1,2 εκατ., σε σύγκριση με €4,4 εκατ. πέρυσι.
 
Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €0,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με €2,1 εκατ. πέρυσι, επηρεαζόμενες από τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία και τους υψηλότερους φόρους. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν από τη μειωμένη εκροή του κεφαλαίου κίνησης λόγω της πτώσης των πωλήσεων, καθώς και της συνεχιζόμενης εστίασής μας στη βελτίωση της ρευστότητας, με αυστηρή προτεραιοποίηση των κεφαλαιακών δαπανών που κυρίως αφορούν σε έργα συντήρησης. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €260,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2021, σε σύγκριση με €249,9 εκατ. πέρυσι. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις πληρωμές τόκων μετά από την έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020. Στο τέλος Μαρτίου 2021, υπήρξε μείωση της ταμειακής μας θέσης στα €62,2 εκατ., έναντι €63,9 εκατ. τον Μάρτιο του 2020. Το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων και οι διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές είναι επαρκή για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των αναγκών σε κεφάλαιο  κίνησης το 2021».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.