Ελλάδα
19-05-2021 | 19:00

Αναζητείται «ειδικός» σύμβουλος για έργα ΣΔΙΤ δισεκατομμυρίων ευρώ

Αναζητείται «ειδικός» σύμβουλος για έργα ΣΔΙΤ δισεκατομμυρίων ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο την αναζήτηση και λήψη βοήθειας από εξειδικευμένους φορείς στην κατάρτιση πενταετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα έργα ΣΔΙΤ.

Η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία έχουν δείξει εδώ και καιρό την πρόθεσή τους να προωθήσουν μεγάλα έργα, σημαντικούς διαγωνισμούς εθνικής και στρατηγικής σημασίας, μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ, σε πλήθος τομέων και υποδομών, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς, και έχοντας στα «σκαριά» σημαντικές επενδύσεις τα προσεχή έτη, το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ψάχνει εξειδικευμένη βοήθεια, μέσω αναζήτησης συμβούλου, ώστε να θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση, επιτάχυνση και περαιτέρω αξιοποίηση του ήδη εφαρμοσμένου και επιτυχημένου θεσμού των ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» στις 19/05, το έγγραφο έχει ημερομηνία 07/05/2021), ειδικότερα δε της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, εστάλη πρόσκληση προς τις PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS, REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ώστε να υποβάλουν σχετικές προσφορές για τη θέση του συμβούλου, καθώς θεωρούνται ότι έχουν τη δυνατότητα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την ορθή παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι διαδικασίες μάλιστα είναι άμεσες καθώς οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την 31/05/2021.

Ειδικότερα, το έργο θα στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό την κατάρτιση πενταετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα έργα ΣΔΙΤ. Η Εθνική Στρατηγική θα θέσει τις βάσεις για την ενίσχυση, επιτάχυνση και περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ, εντός ενός οργανωμένου και συνεκτικού πλαισίου. Η Εθνική Στρατηγική θα λάβει υπόψη τις ποικίλες δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, Recovery and Resilience Facility κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν αντικείμενο θα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης προτάσεων φορέων για έργα που δύνανται να υλοποιηθούν ως ΣΔΙΤ (ελάχιστο περιεχόμενο προτάσεων, διαδικασία αξιολόγησης, αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας).

Παράλληλα αντικείμενο του έργου θα αποτελέσει και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και ενδεικτική προτεραιοποίηση των έργων που έχουν προταθεί από τα Υπουργεία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και των εκάστοτε έργων που υποβάλλονται προς υλοποίηση με το εργαλείο των ΣΔΙΤ.

Η αξιολόγηση και προτεραιοποίηση θα προκύψει κατόπιν ποιοτικής ανάλυσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, την ωριμότητά του και την καταλληλότητα υλοποίησης του έργου ως ΣΔΙΤ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Ως πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα. Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

Μέσω των συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι, ενώ παράλληλα:

·       Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.

·       Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.

·       Αξιοποιείται ένα σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.

·       Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής και ενός συστήματος αξιολόγησης/αποτίμησης για τα έργα ΣΔΙΤ, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της τρέχουσας και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2021-2027) και της χρηματοδότησης εν γένει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των πόρων που δαπανώνται για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ και θα οδηγήσει σε επιλογή έργων ΣΔΙΤ με υψηλές προδιαγραφές που αποφέρουν τη μέγιστη ωφέλεια για το Δημόσιο και τους πολίτες.

Η επιλογή του αναδόχου και η ανάθεση σ’ αυτόν θα γίνει με κριτήριο επιλογής και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η συνολική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί οδικά έργα 1,5 δισ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ – Η κατασκευαστική «μάχη»