Ελλάδα
14-05-2021 | 20:56

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος

Newsroom
Μοιράσου το
Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε τακτική γενική συνέλευση προχωρά στις 15 Ιουνίου η Μυτιληναίος, με αντικείμενο την διανομή κερδών της χρήσης 2020, την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο και την έγκριση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας.

Θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

9. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.

10.Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

13. Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

14. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.