Ελλάδα
05-05-2021 | 14:34

ΛΑΜΨΑ (Μεγάλη Βρεταννία): Αναμένεται σταδιακή επάνοδος του ξενοδοχειακού κλάδου το 2024-2025

ΛΑΜΨΑ (Μεγάλη Βρεταννία): Αναμένεται σταδιακή επάνοδος του ξενοδοχειακού κλάδου το 2024-2025
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Από τις μέχρι τώρα ληφθείσες πληροφορίες και την εξέλιξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων διεθνώς, για το 2021, εκτιμάται αύξηση των μεγεθών, αλλά μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 60% σε σχέση με το έτος 2019 που ο όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του. Λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών της πανδημίας για τον ξενοδοχειακό κλάδο, αναμένεται σταδιακή επάνοδος στα μεγέθη του 2019, τα έτη 2024-2025». Αυτά αναφέρει στην ετήσια οικονομική έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα και τα πεπραγμένα του 2020 ο όμιλος ΛΑΜΨΑ που διαχειρίζεται, ως γνωστόν, μεταξύ άλλων το εμβληματικό ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος, «Μεγάλη Βρεταννία», αλλά και το νεόφερτο (το 2020) τουριστικό συγκρότημα «Athens Capitol» επίσης στο κέντρο της Αθήνας (Κριεζώτου).

Σύμφωνα με τον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξενοδοχειακό όμιλο, «είναι προφανές από τα προαναφερόμενα μεγέθη, ότι το 2020 ήταν η δυσκολότερη περίοδος στη νεότερη ιστορία της Εταιρείας, γεγονός που ισχύει και για τον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών γενικότερα. Το 2021 ξεκίνησε για τον κλάδο με τις ίδιες εξαιρετικά δύσκολες και αβέβαιες συνθήκες, λόγω των νέων εξάρσεων καθώς και των μεταλλάξεων του ιού που εξακολουθούν και πιέζουν τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και αποτρέπουν την άρση των περιοριστικών μέτρων, κυρίως στις μετακινήσεις, που στην πλειονότητά τους συνεχίζουν να παραμένουν σε ισχύ. Σε αυτό το περιβάλλον και οι επόμενοι μήνες αναμένονται εξαιρετικά δύσκολοι σε ότι αφορά τις μετακινήσεις των επισκεπτών».

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της θέσης της στον ξενοδοχειακό κλάδο και την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων, στη διεύρυνση της επιχειρηματικής παρουσίας της εταιρείας στο διεθνή τουριστικό χώρο, έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα portfolio από πέντε ιδιόκτητα και ένα μισθωμένο ξενοδοχεία, συνεργαζόμενη για την διαχείρισή τους με τις μεγαλύτερες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες (Marriott, Hyatt, Accor) αλλά και στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, με την είσοδο σε νέες αγορές, την απόκτηση ή δημιουργία νέων ξενοδοχείων πόλεων (City Hotels) και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Real Estate.

H Εταιρία και ο Όμιλος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 7.606 χιλ. και € 1.943 χιλ. αντίστοιχα. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακών δανείων ποσού € 5.585 χιλ, (Όμιλος : €5.585) , εκ των οποίων για χρεολύσια ποσού €4.050 χιλ η εταιρία, εντός της χρήσης 2021, έχει συμφωνήσει με τους Ομολογιούχος Δανειστές την μετάφορά των δόσεων στη λήξη της σύμβασης (2029). Επιπλέον, βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις ποσού € 4.066 χιλ. για την Εταιρεία ((Όμιλος : €4.194), οι οποίες αφορούν προκαταβολές για κρατήσεις του 2021 αναμένεται είτε να μεταφερθούν για επόμενες χρήσεις είτε να διακανονισθούν με την παροχή υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας καθίσταται θετικό κατά € 510 χιλ ενώ του Ομίλου κατά €6.173χιλ.

Επιπλέον και στην περίπτωση που χρειαστεί ενίσχυση η ρευστότητα της εταιρείας, οι δύο βασικοί μέτοχοι αυτής «NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «DRYNA ENTERPRISES 56,11%) και οι τελικοί δικαιούχοι τους έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 και τη διασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, μεταξύ άλλων ενεργειών, έχει προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες με τις δανείστριες τράπεζες για τη μεταφορά πληρωμής χρεολυσίων ποσού € 7.950 χιλ. στην λήξη των δανείων, εκ των οποίων ποσό € 5.250 χιλ. ήταν καταβλητέα εντός των επόμενων 12 μηνών. Επίσης, έχει ήδη λάβει νέα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους € 25 εκ για τον Όμιλο και € 18 εκ για την μητρική εταιρεία, μέσω του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η εταιρεία κατάφερε επίσης στην χρήση 2020 να μειώσει το μισθολογικό της κόστος κατά περίπου € 9,2 εκ ή 58% σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να συνεχιστεί η επένδυση της θυγατρικής εταιρείας Κριεζώτου Α.Ε. και την περίοδο της πανδημίας με αποτέλεσμα το ξενοδοχείο «Athens Capital» άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2020. Η επένδυση ανήλθε στο ύψος των € 27,4 εκ. εκ των οποίων κατά την διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν € 16 εκ. πλέον ΦΠΑ. Η λειτουργία του διεκόπη στις 6 Νοεμβρίου 2020 μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων από την κυβέρνηση. Το ξενοδοχείο είναι πέντε αστέρων και διαθέτει 158 δωμάτια, 18 σουίτες και Προεδρική Σουίτα. Λειτουργεί υπό το σήμα της MGallery Collection της Accor.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ανακαινίσεων στα ξενοδοχεία του ομίλου (περιλαμβανομένης της εξωτερικής όψης του ξενοδοχείου King George), η οποία αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ.

Τα ξενοδοχεία Grande Bretagne και King George ανέστειλαν την λειτουργία τους κατόπιν κυβερνητικής εντολής από τις 22 Μαρτίου 2020. Το Ξενοδοχείο Grande Bretagne επαναλειτούργησε από τις 15 Ιουλίου 2020, ενώ το ξενοδοχείο King George παρέμεινε κλειστό μέχρι το τέλος του 2020. Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes (εποχιακής λειτουργίας) ξεκίνησε την λειτουργία του για την θερινή περίοδο στις 28 Ιουλίου 2020 και λειτούργησε έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Τα ξενοδοχεία της εταιρείας στην Σερβία («Hyatt Regency Belgrade» και «Excelsior Mercure Belgrade») δεν διέκοψαν τις δραστηριότητές τους, λειτούργησαν όμως με σχεδόν μηδενικό τζίρο, και ανάλογη λειτουργική ζημία, η οποία μετριάστηκε λόγω του εξαιρετικά χαμηλού κόστους μισθοδοσίας και των τοπικών κρατικών κινήτρων.

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε κατά 40,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 41,5% (για το διάστημα πριν την αναστολή λειτουργίας τους) έναντι 69,3% το 2019. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία μειώθηκε κατά 18,5% έναντι του 2019, φτάνοντας τα € 137,94 έναντι € 169,31 το 2019. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 51,2% (€ 57,20 έναντι € 117,29 του 2019) και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 75,9%.

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,25% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2019, ενώ το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,02%. Το ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes» δεν λειτούργησε κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε μείωση κατά 55,11%, το δε «Mercure Excelsior» μείωση κατά 69,56%.

Ο κύκλος εργασιών του Όμιλου ανήλθε σε € 17.735 χιλ. έναντι € 77.815 χιλ. το 2019 σημειώνοντας μείωση 77,21%. Στην μητρική Εταιρεία αντίστοιχα (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»,King George και Sheraton Rhodes Resort) ανήλθε σε € 12.789 χιλ. από € € 65.075 χιλ. το 2019, ήτοι μειωμένη κατά 80,35 % λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων. Η συμμετοχή του King George ανήλθε σε 1,2 εκ €, έναντι εκ € 11,2 του 2019.

ΟΙ ενοποιημένες μικτές ζημιές ανήλθαν στο ποσό των € 7.781 χιλ. από κέρδη € 32.790 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 123,73%, ενώ το περιθώριο μικτής ζημιάς ανήλθε από -43,88% το 2020 έναντι κέρδους 42,14% το 2019

Τα λειτουργικά κέρδη / (ζημιές) του Ομίλου (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των (€ 5.194) χιλ. έναντι € 23.085 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 122,50%.

Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από την πανδημία τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 20.993 χιλ. από κέρδη € 10.700 το 2019. Οι ζημιές προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 15.940 χιλ. έναντι κερδών € 11.749 χιλ. το 2019.

Ως συνέπεια των ανωτέρω τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιές € 16.494 χιλ. από κέρδη € 6.931χιλ το 2019 ενώ της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές € 12.778 χιλ. έναντι κερδών €8.166 χιλ το 2019.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.