Επιχειρήσεις
16-03-2021 | 10:49

Αττικό Μετρό: Κατακύρωση του διαγωνισμού της Γραμμής 4 σε ΑΒΑΞ - GHELLA - ALSTOM

Αττικό Μετρό: Κατακύρωση του διαγωνισμού της Γραμμής 4 σε ΑΒΑΞ - GHELLA - ALSTOM
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προχωρούν βήμα-βήμα οι εξελίξεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή της νέας Γραμμής 4 της Αθήνας και ειδικότερα για το κυρίως έργο της Αττικό Μετρό.

Με απόφασή της που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ημερομηνία 11/03/2021 η Αττικό Μετρό αποφάσισε και τυπικά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της Σύµβασης για το Έργο «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄ “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥ∆Η”» στην ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» µε προσφερόµενο Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα το ποσό του 1.158.600.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού 18% για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε & Ο.Ε) και µη περιλαµβανοµένων των δαπανών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.).

Προφανώς, όπως αναφέρεται και στην απόφαση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί την έγκριση της νοµιµότητας της οικείας Σύµβασης µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Βουλή και την ∆ιαχειριστική Αρχή.

Επίσης, η Αττικό Μετρό καλεί την κοινοπραξία «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» να υποβάλει επικαιροποιηµένα, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και όσα από τα δικαιολογητικά των άρθρων 10 και 11 της Πρόσκλησης του Α΄ Σταδίου έχει τυχόν λήξει η ισχύς τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.