Ελλάδα
01-02-2021 | 11:56

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Paperpack

Newsroom
Μοιράσου το
Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Paperpack

Η εταιρεία με την επωνυμία «Orlando - Equity Holding Limited» ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα, προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Εκτυπώσεως Κυτιοποιΐας και Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας» με διακριτικό τίτλο «Paperpack Α.Β.Ε.Ε.», για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους.

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €6,70.

Κατά την 31.12.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 3.558.802 Μετοχές στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90,026% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.,

(β) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και κατόπιν της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων, κατέχοντας το 100% συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα προκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17§5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.