Ελλάδα
30-01-2021 | 12:11

Ακίνητα: Οι αντικειμενικές αξίες φεύγουν…οι εμπορικές έρχονται

Μοιράσου το
Ακίνητα: Οι αντικειμενικές αξίες φεύγουν…οι εμπορικές έρχονται

Τη μείωση της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας και την εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος που θα ακολουθεί τις τάσεις στην αγορά των ακινήτων και θα αντικαταστήσει τις αντικειμενικές αξίες με τις εμπορικές τιμές προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο 38 ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Όπως είπε, η μεταρρύθμιση του πλαισίου αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών ακινήτων που περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, όπως είπε έχει υλοποιηθεί και αφορά:

1.            Την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού σε όλη την Επικράτεια, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 98% του πληθυσμού.

2.            Τη διαμόρφωση ενός πλήρους ψηφιοποιημένου συστήματος απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

3.            Την επικαιροποίηση όλων των τιμών εκκίνησης από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Η μεθοδολογία για την εισήγηση των νέων τιμών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές είναι τυποποιημένη, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή εκτιμητικά πρότυπα.

Η δεύτερη φάση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα ακολουθεί τις τάσεις στην αγορά ακινήτων, στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ενός ακινήτου και στην αντικατάσταση του όρου της αντικειμενικής αξίας με την εμπορική.

Η ελληνική αγορά ακινήτων αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά στην προσπάθειά της να ενταχθεί στις ώριμες αγορές  και στην προσέλκυση επενδύσεων, ενώ έτσι θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για την περαιτέρω μείωσης της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Επίσης ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης στην αγορά των ακινήτων ανέφερε τα εξής:

-              Αναστείλαμε για τρία χρόνια, έως το τέλος του 2022, τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και για την ίδια περίοδο αναστείλαμε τον φόρο υπεραξίας, ο οποίος θα επανεξεταστεί τότε από μηδενική βάση. Ειδικότερα η Κυβέρνηση, προτεραιοποιώντας άμεσα τη σχετική δέσμευσή της, κατόπιν σχετικής διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεσε σε εφαρμογή, τον Δεκέμβριο του 2019, διατάξεις για τη συμπλήρωση του Κώδικα ΦΠΑ, οπότε για τους κατασκευαστές οικοδομών προς πώληση που θα το επιλέξουν, αναστέλλεται, μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

Η αναστολή αφορά το σύνολο των ακινήτων του κατασκευαστή που δεν έχουν πωληθεί.

Επιπλέον, και ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο ΦΠΑ όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου.

Συνεπώς, ο οικοπεδούχος δεν θα πληρώνει πλέον ΦΠΑ για τα ακίνητα που παραλαμβάνει λόγω της αντιπαροχής.

-              Θεσπίσαμε έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, με αποτέλεσμα οι μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση του συνόλου των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας και των κατασκευών, μειώνοντας το τελικό κόστος αγοράς για νέους ιδιοκτήτες.

-              Καθιερώσαμε φορολογικά κίνητρα για ξένους πολίτες (non-dom), προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής τους κατοικίας, εισάγοντας εξαιρετικά ευνοϊκό, εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματός τους, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων που θα τονώσουν την αγορά ακινήτων, καθώς προϋπόθεση υπαγωγής συνιστά η πραγματοποίηση επένδυσης άνω των 500.000 ευρώ ή η κατοχή Golden Visa. Το καθεστώς αυτό κινητοποίησε άμεσα και έντονα το διεθνές ενδιαφέρον με σχετικές αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

-              Βελτιώσαμε το πρόγραμμα Golden Visa, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα για την προσέλκυση ξένων πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητα στη χώρα μας.

-              Εκσυγχρονίσαμε τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων, ώστε να γίνονται ηλεκτρονικά, αντί να απαιτείται η υποβολή έντυπων δηλώσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

-              Εξορθολογίσαμε τον τρόπο φορολόγησης των εταιριών επενδύσεων, όπως οι Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), υπό όρους συγκρίσιμους με το αντίστοιχο πλαίσιο των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Μειωμένα Ενοίκια

Για την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων ο υπουργός σημείωσε ότι «οι εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανταποκρίθηκαν και σήκωσαν από την πρώτη στιγμή το βάρος που τους επιμερίστηκε. Η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες- εκμισθωτές για το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχουν επιδείξει». Επίσης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων: Συγκεκριμένα:

-              Για φορολογικές οφειλές που έληγαν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, δόθηκε άτοκη αναστολή μέχρι τέλος Αυγούστου 2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% για εμπρόθεσμη καταβολή.

-              Για την απώλεια από την είσπραξη μισθωμάτων της περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο 2020 προβλέφθηκε η αποζημίωση μέσω συμψηφισμού με νέες φορολογικές οφειλές (βεβαιωμένες από τον Ιούλιο 2020 και μετά).

-              Μέχρι σήμερα, για την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2020 έχουν γίνει συνολικά 338.528 αιτήσεις από 514.806 εκμισθωτές.

-              Για τους δικαιούχους που υπέβαλαν ορθά τις δηλώσεις τους (71%), έχουν ήδη γίνει συμψηφισμοί ύψους 42.841.382 ευρώ. Σημειώνεται ότι, εφόσον το δικαιούμενο ποσό δεν έχει πλήρως συμψηφιστεί μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες θα ωφεληθούν στις αμέσως επόμενες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

-              Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για όσους ιδιοκτήτες (6% των αιτήσεων, 19.680 ιδιοκτήτες) ζητήθηκε η διόρθωση της δήλωσής τους.

-              Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να αποσταλεί και τυπικά η αιτιολόγηση για το υπόλοιπο 23% των αιτήσεων (79.306 περιπτώσεις) που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα αιτιολογημένης προσβολής της απόφασης και επανεξέτασης.

-              Για την περαιτέρω άμεση ελάφρυνση των ιδιοκτήτων, από τον Νοέμβριο 2020 και μετά θεσμοθετήθηκε η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό του 50% της απώλειας από την είσπραξη μισθωμάτων.

-              Στο πλαίσιο αυτό, η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου και ήδη έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, σε 176.404 ΑΦΜ, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν σε συμπλήρωση της αίτησής τους με έγκυρο αριθμό IBAN Λογαριασμού.

Για τους δικαιούχους του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, η διαδικασία θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο, με όσο το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς.

-              Ειδικότερα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, θα αποζημιωθεί το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος αντί της απώλειας.

-              Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

-              Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οριοθετήθηκε ότι η διαδικασία αποζημίωσης ξεκινά πλέον ρητά 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 

-              Τονίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά αποζημίωσης που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

-              Τα δε ποσά μισθωμάτων που δεν εισπράττονται για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης (ενώ φέτος, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.