Επιχειρήσεις
05-01-2021 | 16:45

Εξαγορά της Silk Oil από την κυπριακή Petrolina 

Εξαγορά της Silk Oil από την κυπριακή Petrolina 

Τη συμφωνία εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Silk Oil, με μέγιστο αντάλλαγμα 9 εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε ο κυπριακός Όμιλος Petrolina με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η συμφωνία εξαγοράς, μέσω της νέας 100% θυγατρικής P.W. Bunkering Services (East  Med) της Petrolina, εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μεταξύ άλλων την είσοδό του στην εγχώρια λιανική αγορά καυσίμων. 

Η Silk Oil δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1988 και έχει έδρα την Ρόδο. Κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο όλη την ελληνική επικράτεια. 

Διαθέτει 414 σημεία πώλησης υγρών καυσίμων και υγραεριοκίνησης σε όλη την Ελλάδα που φέρουν το σήμα της Silk Oil. Παρέχει επίσης υπηρεσίες σε πρατήρια καυσίμων και σε διανομείς πετρελαίου θέρμανσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι εργασίες της SILK OIL περιλαμβάνουν δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Petrolina, η εξαγορά αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές και τα αποτελέσματα του κυπριακού Ομίλου, λόγω των οικονομιών κλίμακος και συνεργειών που δύναται να δημιουργηθούν, της πολυετούς πείρας της Petrolina στον τομέα των πετρελαιοειδών καθώς επίσης και της εμπειρίας από την υπάρχουσα παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα.

Η οικονομική αξιολόγηση της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Silk Oil βασίστηκε στην καθαρή αξία ενεργητικού στη βάση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Silk Oil κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, όπως επίσης και στην αυξητική δράση του Ομίλου Petrolina στην Ελλάδα, στη βάση του επιχειρηματικού πλάνου και τις προοπτικές της Silk Oil.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2018 η Silk Oil παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 209,3 εκ. ευρώ και καθαρές ζημιές ύψους 187.300 ευρώ, ενώ για το έτος 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 194,7 εκατ. και καθαρές ζημιές ύψους 18.000. Το αντάλλαγμα εξαγοράς έχει συμφωνηθεί σε μέγιστο ποσό 9 εκατ. ευρώ, από το οποίο 7,3 εκατ. καταβλήθηκε σε μετρητά ταυτόχρονα με την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς και τη μεταβίβαση των μετοχών. 

Ποσό μέχρι 1,7 εκατ. (ποσό μεσεγγύησης) έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Silk Oil (net assets), η οποία θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020 καθώς και και υπό την προϋπόθεση άλλων όρων μετά την ολοκλήρωση (post completion terms) της Συμφωνίας Εξαγοράς. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα καθορίσουν το ύψος της οποιασδήποτε υπεραξίας πιθανόν προκύψει και η οποία θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Petrolina κατά το έτος της εξαγοράς. 

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.