Στις αγορές βγαίνει η Ελλάκτωρ, εκδίδοντας ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με στόχο να αντλήσει ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Ελλάκτωρ, η ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Το ποσό που θα αντληθεί, θα διατεθεί:

(i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,

(ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης και

(iii) για  γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

«Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί», σημειώνεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι ανάδοχοι της έκδοσης

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.