Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2015 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2014 προς το 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%, έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2014 προς το 2013.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 1,8%.