Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε την Τετάρτη σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 1,75% - 2%, και «βλέπει» πλέον τέσσερις αυξήσεις εντός του έτους, αντί για τρεις που προέβλεπε το Μάρτιο.

Για το 2019 η Fed συνεχίζει να αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων. 

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα οκτώ μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC). Πρόκειται δε για τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων τη φετινή χρονιά.

«Η Επιτροπή αναμένει πως η περαιτέρω σταδιακή αύξηση του εύρους στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα είναι συνεπής με τη βιώσιμη επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, τις ισχυρές συνθήκες στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό κοντά στο επίπεδο-στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», αναφέρει η FOMC.

«Για τον προσδιορισμό του χρόνου και του εύρους των μελλοντικών προσαρμογών για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα προσμετρήσει σειρά πραγματικών και αναμενόμενων οικονομικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων «μετρήσεις των συνθηκών στην αγορά εργασίας, δείκτες των πληθωριστικών πιέσεων και εκτιμήσεις των χρηματοοικονομικών και διεθνών εξελίξεων».

Προς το παρόν, η FOMC διαπιστώνει ότι «η αγορά εργασίας συνεχίζει να ενισχύεται, η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό» ενώ «οι δαπάνες των νοικοκυριών έχουν κινηθεί υψηλότερα και οι πάγιες επενδύσεις των επιχειρήσεων συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ισχυρό ρυθμό».