Στα 0,19 ευρώ το λεπτό «κλειδώνει» το κόστος των κλήσεων εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό προβλέπει η προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιχειρώντας να κλείσουν ένα θέμα που εκκρεμούσε στο πλαίσιο μεταρρύθμισης των κανόνων που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ.

Στη συμφωνία αυτή - που αφορά στις γνωστές ως «ενδοευρωπαϊκές κλήσεις» ή στη «νέα περιαγωγή» - κατέληξαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία προβλέπει σταθερό τιμολόγιο για διεθνείς κλήσεις εντός ΕΕ στα 0,19 ανά λεπτό.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μία ρήτρα λήξης ισχύος με την οποία αναθεωρείται η δυνατότητα των τηλεπικοινωνιακών ποαρόχων να προσφέρουν εναλλακτικές προσφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα όρια που έχουν συμφωνηθεί. Τα συμφωνηθέντα όρια θα αξιολογούνται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. 

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο λόγος περνάει τώρα στους Υπουργούς Τηλεπικοινωνιών των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία στην επόμενη συνεδρίασή τους, η οποία έχει οριστεί για την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι διαπαργματεύσεις αφορούν επιπλέον και την οριστικοποίηση μερικών άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις υπηρεσίες διαδικτύου, όπως Skype και WhatsApp. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα.

Πρόκειται για το τελικό βήμα για την ολοκλήρωση του Γενικού Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενός βιβλίου κανόνων τηλεπικοινωνιών που προορίζεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 500 δισ. ευρώ.