Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης της Eurobank, σε καθεστώς Default (D – χρεοκοπία), από Selective Default (SD – επιλεκτική χρεοκοπία) προηγουμένως, προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.

Όπως επισημαίνει στη σχετική έκθεση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη, η απόφασή του να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Eurobank αποδίδεται στη δημόσια προσφορά για την επαναγορά των ομολόγων της.

Με βάση τα κριτήρια του οίκου, η δημόσια προσφορά για επαναγορά των ομολόγων της Eurobank θεωρείται συναλλαγή με δυσμενείς όρους (distressed exchange), καθώς υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα λάβουν μικρότερη αξία έναντι εκείνης που υπόσχονταν οι τίτλοι.