Τους κινδύνους που απορρέουν από τα χαμηλά επιτόκια της ΕΚΤ και τους τρόπους για άμεση αντιμετώπισή τους, ζητά η γερμανική κεντρική τράπεζα, σε έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Bundesbank επισημαίνει ότι η μακρά περίοδος των χαμηλών επιτοκίων ενθαρρύνει τους επενδυτές να αναλάβουν μεγάλα ρίσκα, τα οποία αυτομάτως συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τότε η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μίας χρηματοπιστωτικής «φούσκας».

«Η ΕΚΤ θα πρέπει να επισπεύσει την επιστροφή στην ομαλή νομισματική πολιτική» τονίζει εν συνεχεία, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης.

Πάντως, η Bundesbank διαβεβαιώνει ότι έως σήμερα, οι γερμανικές τράπεζες δεν έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την υπερ-χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, κάτι το οποίο όμως, δεν ισχύει με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα.