Ανοχή στη φοροδιαφυγή της καθημερινότητας δείχνει το νέο ποινολόγιο της εφορίας, όπως προκύπτει από  εγκύκλιο του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ιωάννη Μπάκα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για παραβάσεις οι οποίες διαπράχθηκαν από 17 Οκτωβρίου 2015 και μετά δεν επιβάλλονται πλέον αυτοτελή πρόστιμα (250 - 500 ευρώ με πλαφόν τα 30.000 ευρώ) και οι περιπτώσεις αυτές  αντιμετωπίζονται ως ενιαία παράβαση. Έτσι, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς.

Ένα παράδειγμα. Μέχρι σήμερα ο εφοριακός που θα έκανε έλεγχο σε μια καφετέρια και διαπίστωνε πως σε πέντε τραπέζια δεν είχαν κοπεί αποδείξεις μπορούσε να επιβάλει πρόστιμο 250 ευρώ ανά τραπέζι, ήτοι συνολικά 1.250 ευρώ πρόστιμο. Πλέον αυτό αλλάζει. Αν στα εν λόγω πέντε τραπέζια αντιστοιχεί κατανάλωση 86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το πρόστιμο θα ανέλθει στα 8 ευρώ, ήτοι στο 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο (συνολικός ΦΠΑ 16 ευρώ).

Ακόμη, η εγκύκλιος προβλέπει πως για την εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπή υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ, φόρος offshore και δηλώσεις Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια θα προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για εγκλήματα φοροδιαφυγής προβλέπονται πλέον αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ, για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ. Απλά όταν η εφορία διαπιστώνει πως δεν έχει αποδοθεί ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων, η υπόθεση θα πηγαίνει απευθείας στον Εισαγγελέα.

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ή για τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή, καθώς και για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων η εγκύκλιος αναφέρει πως τα πρόστιμα θα διαμορφώνονται ως εξής: Στα 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων, στα 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία, στα 500 ευρώ για διπλογραφικά. Επιπροσθέτως προβλέπονται πρόστιμα ίσα με 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Αν λοιπόν ένας φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο δεν υποβάλει εγκαίρως τροποιητική δήλωση Ε9 , βάσει της οποίας προκύπτει πως είναι υπόχρεος σε ΕΝΦΙΑ, θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις μη συνεργασίας του φορολογουμένου κατά τον φορολογικό έλεγχο, κάτι που ωστόσο δεν ξεκαθαρίζεται πως θα αποδεικνύεται.

Τέλος, θα επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% σε μηνιαία βάση για κάθε εκπρόθεσμη καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Ενδεικτικά για μια φορολογική οφειλή 1.500 ευρώ η μηνιαία προσαύξηση θα είναι 11 ευρώ περίπου!