Ανοδικά κινήθηκαν τον Ιανουάριο οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», τον Ιανουάριο του 2020 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν αθροιστικά στα 18 εκατ. ευρώ, όταν τον Ιανουάριο του 2019 ήταν στα 13,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον εφετινό Ιανουάριο στα 15,6 εκατ. ευρώ από 10,3 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019. Τον Ιανουάριο 2020 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 2,3 εκατ. ευρώ, από 3,5 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Ιανουάριο.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν τον Ιανουάριο 2020 ανήλθαν σε 843, έναντι 683 τεμάχια τον Ιανουάριο 2019, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 1.460, από 1.832 την περίοδο του Ιανουαρίου 2019.