Στα 5,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2019, ενισχυμένες κατά 15,3% ή κατά 732,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος.

Όπως εξηγεί η Eurobank, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάλυσή της, η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του πρώτου εξαμήνου 2018 (17,2% ή 699,6 εκατ. ευρώ) εστιάζεται στις πηγές μεταβολής των ταξιδιωτικών εσόδων. Πέρυσι, όπως και τα προηγούμενα έτη, η ενίσχυση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης αποτέλεσε τη βασική συνιστώσα στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων.

Συγκεκριμένα, η ροή των ταξιδιωτών σε όρους έτους, από 14,9 εκατ. άτομα το 2009 αυξήθηκε στα 33,1 εκατ. άτομα το 2018. Την ίδια περίοδο, η δαπάνη ανά ταξίδι από 697,3 ευρώ το 2009 μειώθηκε στα 486,4 ευρώ το 2018. Η θετική συνεισφορά της πρώτης συνιστώσας αντιστάθμισε την αρνητική της δεύτερης, με αποτέλεσμα την άνοδο των τουριστικών εισπράξεων στα 16,1 δισ. ευρώ το 2018 (17,9% του ΑΕΠ) από 10,4 δισ. ευρώ το 2009 (6,3% του ΑΕΠ).

Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφεται οριακή μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης και άνοδος της δαπάνης ανά ταξίδι. Συγκεκριμένα, η ροή των ταξιδιωτών – εξαιρουμένων στατιστικών στοιχείων από κρουαζιέρες – από 9.456,0 χιλ άτομα το πρώτο εξάμηνο 2018 μειώθηκε οριακά στα 9.407,0 χιλ. άτομα το πρώτο εξάμηνο 2019 (ετήσια μεταβολή -0,5% ή -49,0 χιλ άτομα).

Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ (-375,8 χιλ άτομα) αντιστάθμισε την αντίστοιχη αύξηση από χώρες εκτός της ΕΕ-28 (300,6 χιλ άτομα) και της Ευρωζώνης (26,2 χιλ άτομα). Στις επί μέρους μεγάλες αγορές, ξεχωρίζει η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης από Γαλλία (15,2%) και ΗΠΑ (21,4%) και η αντίστοιχη πτώση από Γερμανία (-7,1%). Τέλος, η ετήσια μεταβολή της ταξιδιωτικής ροής από το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε σε θετικό έδαφος, εντούτοις με επιβραδυνόμενο ρυθμό (4,0% από 10,5% το 1ο εξάμηνο 2018).

Η δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε υψηλή ετήσια αύξηση το πρώτο εξάμηνο 2019 (15,9%), με όλες τις επί μέρους ζώνες χωρών να εμφανίζουν σημαντική άνοδο. Συγκεκριμένα η δαπάνη ανά ταξίδι των ταξιδιωτών από Γαλλία κατέγραψε ετήσια αύξηση 14,8%, από Γερμανία 7,5%, από Ηνωμένο Βασίλειο 3,1% και από ΗΠΑ 2,4%. Ως εκ τούτου, με δεδομένη την οριακή μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, η ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 προήλθε αποκλειστικά από τη συνιστώσα της δαπάνης ανά ταξίδι.

Ναι μεν η πορεία των τουριστικών εσόδων το πρώτο εξάμηνο 2019 είναι ικανοποιητική, ωστόσο δεν δύναται να προεξοφλήσει την αθροιστική επίδοση του έτους. Οι εν λόγω χρονολογικές σειρές χαρακτηρίζονται από υψηλή εποχικότητα με τα στοιχεία του δεύτερου εξαμήνου (κυρίως το τρίτο τρίμηνο) να έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη βαρύτητα στην ετήσια μεταβολή των τουριστικών εισπράξεων για το σύνολο του έτους, καταλήγει η Eurobank.