Να αρθούν τα capital controls, προκειμένου οι Έλληνες επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, ζητά ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Θα πρέπει να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και για τους Έλληνες, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, Σπ. Κυρίτσης, επισημαίνοντας ότι ο σημερινός τρόπος λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς είναι στρεβλός και όχι ισότιμος για τους Έλληνες επενδυτές, σε σχέση με την αντιμετώπιση που έχουν οι ξένοι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, η πολύμηνη εμπειρία έχει διαψεύσει τις ανησυχίες ότι θα υπήρχε μεγάλη εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό από την ελεύθερη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, Αλ. Μωραϊτάκης, τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή όλων των επενδυτών, καθώς δεν είναι ηθικό οι Έλληνες επενδυτές που έχουν καταγράψει υψηλές απώλειες από την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση να μην αντιμετωπίζονται ισότιμα.