Πρόστιμα, ύψους 607.176,00 ευρώ, σε 61 τακτικούς ελέγχους κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου, επέβαλαν τα Σώματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Από την πλευρά του, ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, υπέγραψε τα πρόστιμα, τα οποία απέστειλε προς είσπραξη στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Τα πρόστιμα αφορούν κυρίως σε παραβάσεις του κανονισμού μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών, των διατάξεων ενεργειακών επιθεωρήσεων, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς επίσης και ανακυκλώσιμων υλικών, αποβλήτων βιομηχανικής παραγωγής και κατανάλωσης.