Arogi.gov.gr: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές

Newsroom
Μοιράσου το
Arogi.gov.gr: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές
Το κεντρικό μενού χωρίζεται σε εννέα βασικές ενότητες: «Δομή», «Φυσικές Καταστροφές», «Νομικό Πλαίσιο», «Δελτία Τύπου», «Δωρεές», «Συχνές Ερωτήσεις», «Χρήσιμοι Σύνδεσμοί», «Επικοινωνία» και «Χρήσιμα Τηλέφωνα».

Σε λειτουργία τέθηκε ο ανανεωμένος ιστότοπος της κρατικής αρωγής (arogi.gov.gr), στον οποίο είναι συγκεντρωμένο το σύνολο των μέτρων στήριξης που προωθεί η Κυβέρνηση στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μέσω του site, οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση πρώτης αρωγής, όπου προβλέπεται. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, ο ιστότοπος είναι σχεδιασμένος ώστε να είναι απλός και φιλικός προς τον χρήστη, παρέχοντάς του χρήσιμη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του site, υπάρχει, κατ' αρχάς, σε ευδιάκριτο σημείο, σύνδεσμος που ανακατευθύνει στη σελίδα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αίτησης χορήγησης πρώτης αρωγής.

Το κεντρικό μενού χωρίζεται σε εννέα βασικές ενότητες: «Δομή», «Φυσικές Καταστροφές», «Νομικό Πλαίσιο», «Δελτία Τύπου», «Δωρεές», «Συχνές Ερωτήσεις», «Χρήσιμοι Σύνδεσμοί», «Επικοινωνία» και «Χρήσιμα Τηλέφωνα».

Στην ενότητα «Δομή» ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό του νέου πλαισίου για την κρατική αρωγή, τον αρμόδιο Υφυπουργό, καθώς και την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, που είναι ο βασικός μηχανισμός που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, την αποκατάσταση, αλλά και την ανασυγκρότηση, μετά από φυσικές καταστροφές.

Στην ενότητα «Φυσικές Καταστροφές» υπάρχουν ξεχωριστά τα τελευταία συμβάντα φυσικών καταστροφών, αποτυπωμένα με πινέζες πάνω στον χάρτη της Ελλάδας, ενώ υπάρχει και κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία φαινομένου. Σε κάθε συμβάν είναι καταγεγραμμένο το σύνολο των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης που σχεδίασε και υλοποιεί η Κυβέρνηση, μαζί με τα πρόσφατα δελτία τύπου, αλλά και το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Η ενότητα «Νομικό Πλαίσιο» περιλαμβάνει το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, η οποία, μάλιστα κατηγοριοποιείται ανά είδος δικαιούχου: νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου, υπάρχει περαιτέρω κατηγοριοποίηση ανά είδος στήριξης (πχ. αναστολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, στεγαστική συνδρομή και επιχορήγηση επιχειρήσεων). Η ενότητα «Δελτία Τύπου» συμπεριλαμβάνει το σύνολο των επίσημων ανακοινώσεων που έχουν σχέση με ζητήματα κρατικής αρωγής, ενώ η ενότητα «Δωρεές» διαθέτει περιεχόμενο σχετικά με τις επιλογές που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να συνδράμουν τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, τον θεσμό του αναδόχου, αλλά και την πλατφόρμα E-dorees.

Παράλληλα, η ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» περιλαμβάνει τα συχνότερα ερωτήματα που τίθενται από τους πολίτες, μαζί με αναλυτικές απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχονται λεπτομερείς διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για χορήγηση πρώτης αρωγής, τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, τα βήματα για την υπαγωγή σε πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών σε περίπτωση θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών, τις ειδικές ρυθμίσεις για αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για τις δωρεές.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης έχει κάποιο ερώτημα που δεν καλύπτεται από το περιεχόμενο του site, οι ενότητες «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι» και «Χρήσιμα Τηλέφωνα» παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Υπηρεσιών, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για περαιτέρω ενημέρωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του καθεστώτος της κρατικής αρωγής, η Κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία τον ανανεωμένο ιστότοπο arogi.gov.gr. Γνώμονάς μας είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, αμέσως μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 είχαμε ενεργοποιήσει την πλατφόρμα arogi.gov.gr, προκειμένου τα πληγέντα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους για πρώτη αρωγή και να λάβουν γρήγορα ένα επαρκές ποσό που θα τους βοηθούσε κατά την πρώτη δύσκολη περίοδο μετά το πέρασμα των πυρκαγιών. Έκτοτε, το μέτρο αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες περιπτώσεις: τους σεισμούς σε Αρκαλοχώρι, Σάμο και Θεσσαλία, αλλά και τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Πεντέλη, Μέγαρα, Βρίσα και Κρέστενα.

Ο νέος ιστότοπος arogi.gov.gr προσφέρει πολλαπλές επιλογές στον επισκέπτη. Κατ' αρχάς, του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για χορήγηση πρώτης αρωγής, εφόσον είναι δικαιούχος. Επιπλέον, παρέχει ενημέρωση τόσο για το νομικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής -ξεχωριστά για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες-, αλλά και για τα εξειδικευμένα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση για κάθε περιοχή που έχει πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή. Για παράδειγμα, στο συμβάν 'Πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια (Καλοκαίρι 2021)', έχουν συγκεντρωθεί όλα τα μέτρα στήριξης, όλες οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και τα δελτία τύπου, όσα δηλαδή χρειάζεται να ξέρουν οι πολίτες, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι λογιστές, και γενικά όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση του φαινομένου σε κάθε περιοχή. Επιπρόσθετα, υπάρχει και ειδική ενότητα για τις δωρεές, αλλά και ένα τμήμα με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ενώ το site διαθέτει και ενότητες με χρήσιμους συνδέσμους και τηλέφωνα, για την περίπτωση που ο πολίτης θέλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το ζήτημά του.

Με λίγα λόγια, όλη η πληροφορία είναι συγκεντρωμένη σε αυτό το site - χάρη και στην άψογη συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προσπαθήσαμε ουσιαστικά να διασυνδέσουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο κομμάτι της κρατικής αρωγής. Αυτή είναι η βιτρίνα μίας προσπάθειας που προχώρησε από την Προεδρία της Κυβέρνησης -πάντα υπό την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού- και αποτελεί το επιστέγασμα μίας εντατικής προσπάθειας συντονισμού με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τριαντόπουλος: Η σημασία των ΑΠΕ στην αντιμετώπιση των παραγόντων που οδήγησαν στην κλιματική κρίση

Τριαντόπουλος: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τους πυρόπληκτους της Πεντέλης

Όλες οι ειδήσεις

15:28

Επίθεση Ερντογάν σε Ελλάδα για «προβοκατόρικες ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

15:18

Παρίσι για EUMED-9: Οικονομία, ενέργεια και μεταναστευτικό στο «μενού»

15:10

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ενεργειακή συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

15:07

«Πομπηία... καμμένα μωρά, καμμένες μανάδες» - Σπαρακτικές καταθέσεις στη δίκη για το Μάτι

15:06

Η τουρκική Getir εξαγοράζει την ανταγωνίστρια Gorillas για 1,2 δισ. δολάρια

15:00

Long Covid: Βελτίωση της συμπτωματολογίας των ασθενών μετά από την ενισχυτική δόση του εμβολίου

15:00

Πρόστιμα 350.000 ευρώ από ΔΙΜΕΑ μετά από ελέγχους για παρεμπόριο

14:52

Ο αγωγός υδρογόνου Βαρκελώνης-Μασσαλίας θα κοστίσει 2,5 δισ. ευρώ - Επιχειρησιακός το 2030

14:44

ΠΟΥ: Υπερβακτήρια ανθεκτικά στα υπάρχοντα φάρμακα προκαλούν λοιμώξεις του αίματος

14:40

Γερμανία: Πολύ υψηλότερο από τις εκτιμήσεις το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2023

14:36

Σε κατ' οίκον περιορισμό ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο: Διαφώνησαν εισαγγελέας - ανακριτής

14:23

Ζαπορίζια: Θρίλερ με εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό

14:20

F-35: Νέα υπέρβαση κόστους από την Lockheed και καθυστερήσεις - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που επηρεάζονται

14:10

Γερμανία: Λιγότερα απαισιόδοξα τα νοικοκυριά για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την Bundesbank

14:02

ISPO MUNICH 2022: Mε δύο ελληνικές εταιρίες η διεθνής έκθεση αθλητικών ειδών

14:00

Συνάντηση ΣΒΘΣΕ και ΣΕΒ για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

13:53

Χαϊδεμένος: Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο του 2022

13:48

Χωρίς τη Μελόνι η Σύνοδος Κορυφής EUMED-9: Έχει συμπτώματα γρίπης

13:42

ΑΠΕ: Πλεονασματικοί οι λογαριασμοί αποζημίωσης των έργων με εγγυημένες τιμές

13:41

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 97 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

13:38

«Ανησυχία» στη Γερμανία για τις εξελίξεις στο Twitter - Ο Σολτς ρίχνει «άκυρο» στο TikTok

13:35

Πιερρακάκης: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

13:28

De Tijd: Σε κίνδυνο η επάρκεια φυσικού αερίου στο Βέλγιο, εάν υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες τον χειμώνα

13:26

Συνεργασία της Pfizer Hellas με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

13:26

Κορκίδης: Σε αποκλιμάκωση ο πληθωρισμός στην χώρα μας

13:24

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Πού θα «χτυπήσουν»

13:16

Έβρος: Συναγερμός για ομάδα μεταναστών σε νησίδα - «Δεν είναι στην ελληνική επικράτεια»

13:11

Τουρκία: Επαφές Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων - Επικοινωνία Ερντογάν με Ζελένσκι και Πούτιν

13:07

Έκτακτη επιχορήγηση 31,5 εκατ. ευρώ στα ΑΕΙ λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

13:02

Δήμας: Συναντήθηκε με τη μαθητική ομάδα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής