Στέλιος Ράλλης

Ο Στέλιος Ράλλης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έμπειρο στέλεχος στο χώρο της δημόσιας διοίκησης επί σειρά ετών, από το 2015 και μέχρι τον διορισμό του τον Αύγουστο 2017 , κατείχε τη θέση του Ειδικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που επίσης υπάγεται στο Υπ. ΨΗΠΤΕ. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο αυτή μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων, είναι το πάθος του. Το όραμά και ο στόχος του στη Γενική Γραμματεία είναι να βοηθήσει στην εξάλειψη των αποστάσεων και άλλων φραγμών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες με συνεργατικό διάλογο, προωθώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και ενισχύοντας την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.