Ειδήσεις
27-09-2018 | 07:00

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

Στέλιος Ράλλης
Μοιράσου το
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

Εάν η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση συνδέεται με την χρήση του ατμού και τη μηχανική παραγωγή, η Δεύτερη με τη χρήση του ηλεκτρισμού και τη μαζική παραγωγή και η Τρίτη με την εισαγωγή της πληροφορικής και την αυτοματοποίηση της παραγωγής, η συνέχεια δικαιωματικά ανήκει στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη βιομηχανική παραγωγή. 

Σε αυτό που ήδη από το 2011, περιγράφουμε με τον όρο «Industry 4.0» ή «Ι4.0» ή «Βιομηχανία 4.0» και σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των δομών της βιομηχανίας χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες. Με απλά λόγια, επιχειρείται το «πάντρεμα» φυσικού και ψηφιακού κόσμου, ο συνδυασμός των υφιστάμενων τεχνολογιών με τις αναδυόμενες.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς η οικονομία και η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενσωμάτωση ψηφιακών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και οι «έξυπνες» συσκευές είναι ορισμένες από τις τεχνολογίες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται στη βιομηχανική παραγωγή οδηγούν στην αυτοματοποίηση και την αύξησή της με την παράλληλη κατανάλωση λιγότερων πόρων.

Στην κατεύθυνση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται από το 2016, η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής είναι επιφορτισμένη με τον κεντρικό συντονισμό της υλοποίησής της. Στόχος μας είναι τα έργα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συνδιαμορφώνονται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να καλύπτουν τις ανάγκες που περιγράφονται από την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, ώστε αυτή να εφαρμόζεται με τρόπο συνεκτικό και ενιαίο. 

Στο παρελθόν, τα έργα ΤΠΕ στερούνταν προστιθέμενης αξίας. Ήταν κατακερματισμένα και είχαν μακρύ ορίζοντα υλοποίησης με αποτέλεσμα να είναι τεχνολογικά παρωχημένα. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων πληροφορικής στην αρχή της διαλειτουργικότητας που απαιτεί οι υπηρεσίες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πολίτες. Φροντίζουμε επίσης τα έργα να έχουν σύντομο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης. 

Ένας από τους επτά τομείς παρέμβασης της  Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής είναι η «επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας». Ο τομέας αυτός εξειδικεύεται σε διάφορες προτεραιότητες, στις οποίες εντάσσεται η «Συνεργασία για τη συμμετοχή στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση». 

Στην κατεύθυνση αυτή, έχουμε σχεδιάσει σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την «Εθνική δράση για τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (GREEK INDUSTRY 4.0)».

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού περίπου 20 εκ. ευρώ, διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες παρέμβασης:

α) κινητοποίηση και ωρίμανση για την κατανόηση των σύγχρονων μοντέλων οργάνωσης στο σύνολο των βιομηχανιών όλης της χώρας,

β) πρότυπη εφαρμογή και καθοδήγηση για 30 επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες θα αποτελέσουν τους πυρήνες εξάπλωσης των επιτυχημένων εφαρμογών και πρακτικών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Κάθε μια από τις μονάδες αυτές θα δοκιμάζεται εργαστηριακά σε πρότυπη πλήρη εκπαιδευτική/ερευνητική γραμμή παραγωγής που θα αγοραστεί με δαπάνες του έργου και θα εγκατασταθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Εργαστήριο Ρομποτικής και αυτοματισμών). Η εργαστηριακή γραμμή παραγωγής θα παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης ενός αυτοματοποιημένου «έξυπνου εργοστασίου» που χρησιμοποιεί τις αρχές του Industry 4.0

γ) σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων, διαρκής βελτίωση και επέκτασή τους στο σύνολο της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Κριτήριο επιλογής των 30 βιομηχανικών μονάδων θα είναι ο βαθμός ετοιμότητας προς το “Industry 4.0”. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι το 41% των ΜμΕ επιχειρήσεων δεν έχουν υιοθετήσει καμία από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Μόνο χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών τους. 

Η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα χωρών καθώς η  διείσδυση και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αιχμής γίνεται με αργό ρυθμό. Με το έργο όμως αυτό, δίνεται το έναυσμα, η ελληνική βιομηχανία να κάνει ένα μικρό βήμα που θα τη φέρει πιο κοντά στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. 

Η αρχή θα γίνει από τις μονάδες που είναι περισσότερο προετοιμασμένες για αυτό το βήμα. Θα προκριθούν όσες μπορούν να ανταποκριθούν στις τρεις προτεραιότητες που θέτει το έργο: τη λιτή παραγωγή, δηλαδή εξάλειψη αποβλήτων, μείωση αποθεμάτων, ενδυνάμωση των εργαζομένων και βελτίωση της παραγωγικότητας, την προβλεπτική συντήρηση, δηλαδή συνεχή λειτουργία των σταθμών παραγωγής μέσω της πρόβλεψης και αποφυγής αστοχιών στη λειτουργία τους και τη διαχείριση αποθήκης και αλυσίδας εφοδιασμού (Warehousing 4.0) που περιλαμβάνει αυτόματη αναπλήρωση αποθεμάτων, αυτόνομη αναγνώριση αντικειμένων-υλικών κλπ.

Η προσέγγιση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία, την οποία προωθεί η συγκεκριμένη δράση αποτελεί, άλλωστε βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.