Στέφανος Ξεκαλάκης

Ο Στέφανος Ξεκαλάκης είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.